Main Menu
User Menu
Reklama

5. pěší divize [1914-1919]

5. Infanterie-Division

5. Infanterie-Division
5. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 – Frankfurt nad OdrouPodriadené jednotky:


9. Infanterie–Brigade / Frankfurt a. Oder
9. pešia brigáda / sídlo: Frankfurt nad Odrou


10. Infanterie–Brigade / Frankfurt a. Oder
10. pešia brigáda /sídlo: Frankfurt nad Odrou


5.Kavallerie–Brigade / Frankfurt a. Oder
5. jazdecká brigáda / sídlo: Frankfurt nad Odrou


5. Feldartillerie-Brigade / Frankfurt a. Oder
5. brigáda poľného delostrelectva /sídlo: Frankfurt nad Odrou


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


½ Brandenburgisches Husaren-Regiment von Zieten Nr. 3
½ Husársky pluk (brandenburský) von Zieten č. 3


Division-Brückentrain-Abteilung Nr. 5
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 5

Nadradené stupne:1. Armee - 1. armáda
III. Armeekorps – 3. armádny zbor
Velitelia:


1914 –


Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/5-pesi-divize-1914-1919-t66385#234948Verze : 0
MOD
Reklama