Inkové (I.)

Autor : 🕔04.08.2002 📕10.492

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Inkové (I.)
 2. Inkové (I.)
 3. Inkové (I.)
 4. Inkové (I.)
 5. Inkové (I.)
 6. Inkové (I.)
 7. Inkové (I.)
 8. Inkové (I.)
 9. Inkové (I.)
 10. Inkové (I.)
 11. Inkové (I.)
 12. Inkové (I.)
 13. Inkové (I.)
 14. Inkové (I.)
 15. Inkové (I.)
 16. Inkové (I.)

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

Prológ

Keď som pripravoval jednu rozsiahlu prácu o veľkých indiánskych kultúrach (išlo predovšetkým o oblasť Mexika – Aztékovia a Mayovia a o oblasť Peru – od Paracaských indiánov až po Mochicov, ríšu Chimu, etc.) objavil som zaujímavé a pútavé dejiny, ktoré sú naozaj lákadlom pre každého historika.

Tento článok je v dôsledkom môjho záujmu o tieto veľké kultúry. Keďže tu však ide predovšetkým o vojenstvo, tak som pripravil článok o Inkoch, kde sa o ostatných aspektoch života týchto ľudí zmieňujem len veľmi okrajovo. (kto sa však začne zaujímať o kultúry Južnej a Strednej Ameriky zistí, že tu nájde věci omnoho zaujímavejšie jako boli vojny)

Naozaj gro tohoto článku však patrí vojnám, ktoré zohrávali významnú úlohu v celých dejinách Inskej ríše a určite nie bezdôvodne. Do istej miery by sme dokonca mohli načrtnúť paralelu medzi Inkmi a Sparťanmi. Vojna v živote týchto tak vzdialených fenoménov totiž zohrávala naozaj dôležitú úlohu a patrila medzi prvky každodenného života, čo sa prejavilo i v sociálnej stratifikácii tak u jedných jako u druhých.

Práca sa príliš nevenuje Pizzarovmu dobíjaniu ríše, pretože na túto tému existuje obrovské množstvo literatúry a osobne sa mi už nejaví taká zaujímavá. Oveľa zaujímavejšie sú však jednotlivé vývojové etapy ríše slnka, ktoré boli vždy úzko prepojené s vojnou.

Nedostatkom článku za ktorý sa dopredu ospravedlňujem je nedostatok použitej literatúry (napriek tomu, že jej mám naštudovanej viac), vďaka tomu je však práca komplexnejšia a opiera sa predovšetkým o výborného českého amerikanistu Stingla, ktorý je určite vzorom pre každého, kto sa touto problematikou zaoberá.

Seriál

 1. Inkové (I.)
 2. Inkové (I.)
 3. Inkové (I.)
 4. Inkové (I.)
 5. Inkové (I.)
 6. Inkové (I.)
 7. Inkové (I.)
 8. Inkové (I.)
 9. Inkové (I.)
 10. Inkové (I.)
 11. Inkové (I.)
 12. Inkové (I.)
 13. Inkové (I.)
 14. Inkové (I.)
 15. Inkové (I.)
 16. Inkové (I.)

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔04.08.2002 📕10.492

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře