Main Menu
User Menu
Reklama

Inkové (I.)

Autor : 🕔04.08.2002 📕19.351
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Prológ

Keď som pripravoval jednu rozsiahlu prácu o veľkých indiánskych kultúrach (išlo predovšetkým o oblasť Mexika – Aztékovia a Mayovia a o oblasť Peru – od Paracaských indiánov až po Mochicov, ríšu Chimu, etc.) objavil som zaujímavé a pútavé dejiny, ktoré sú naozaj lákadlom pre každého historika.

Tento článok je v dôsledkom môjho záujmu o tieto veľké kultúry. Keďže tu však ide predovšetkým o vojenstvo, tak som pripravil článok o Inkoch, kde sa o ostatných aspektoch života týchto ľudí zmieňujem len veľmi okrajovo. (kto sa však začne zaujímať o kultúry Južnej a Strednej Ameriky zistí, že tu nájde věci omnoho zaujímavejšie jako boli vojny)

Reklama

Naozaj gro tohoto článku však patrí vojnám, ktoré zohrávali významnú úlohu v celých dejinách Inskej ríše a určite nie bezdôvodne. Do istej miery by sme dokonca mohli načrtnúť paralelu medzi Inkmi a Sparťanmi. Vojna v živote týchto tak vzdialených fenoménov totiž zohrávala naozaj dôležitú úlohu a patrila medzi prvky každodenného života, čo sa prejavilo i v sociálnej stratifikácii tak u jedných jako u druhých.

Práca sa príliš nevenuje Pizzarovmu dobíjaniu ríše, pretože na túto tému existuje obrovské množstvo literatúry a osobne sa mi už nejaví taká zaujímavá. Oveľa zaujímavejšie sú však jednotlivé vývojové etapy ríše slnka, ktoré boli vždy úzko prepojené s vojnou.

Nedostatkom článku za ktorý sa dopredu ospravedlňujem je nedostatok použitej literatúry (napriek tomu, že jej mám naštudovanej viac), vďaka tomu je však práca komplexnejšia a opiera sa predovšetkým o výborného českého amerikanistu Stingla, ktorý je určite vzorom pre každého, kto sa touto problematikou zaoberá.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔04.08.2002 📕19.351