Najlepší z rytierov

Autor : 🕔11.06.2002 📕12.944

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Najlepší z rytierov
 2. Najlepší z rytierov
 3. Najlepší z rytierov
 4. Najlepší z rytierov
 5. Najlepší z rytierov
 6. Najlepší z rytierov
 7. Najlepší z rytierov
 8. Najlepší z rytierov
 9. Najlepší z rytierov
 10. Najlepší z rytierov
 11. Najlepší z rytierov
 12. Najlepší z rytierov
 13. Najlepší z rytierov
 14. Najlepší z rytierov
 15. Najlepší z rytierov
 16. Najlepší z rytierov
 17. Najlepší z rytierov
 18. Najlepší z rytierov

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

2.2. Rytieri v znamení kríža

Ideál rytierstva sa naplno prejavil v križiackych výpravách. Sv. Jakub Maurobijec (zo šp. Sant´yago, je španielsky národný svätec) bol zvláštnym patrónom rytierov bojujúcich proti islamu8. Zem posvätená životom Ježiša Krista bola v moci Arabov, ktorí prijali Mohamedovo učenie (islam) už od dobytia Jeruzalema roku 637. Keď sa však v 11. stor. stali pánmi tohto územia tureckí Seldžukovia, ktorí posvätné miesta zneucťovali, život kresťanov a kresťanských pútnikov bol stále v nebezpečenstve a neistote. Po vyhlásení prvej križiackej výpravy pápežom Urbanom II. roku 1095 v Clermonte sa začalo nadšené prijímanie kríža a obrovský bojový zápal vyvolaný heslom Deus le volt(Boh to chce).

S vidinou rýchleho zbohatnutia na Východe sa predávali mnohé majetky. Diecézny biskup bol poverený starostlivosťou o majetok dobrovoľníkov počas ich neprítomnosti9. Hlásalo sa, že tým, ktorí splnia sľub alebo padnú v boji budú odpustené hriechy, ale tí, ktorí sa vrátia z polcesty späť, budú exkomunikovaní.

Rytieri putovali na Východ s túžbou po nových majetkoch, ale aj s hrdinskými pohnútkami po dobrodružstve. Prví križiaci boli takmer všetci Normani, alebo Francúzi a štáty ktoré založili jednoznačne poukazovali na Francúzov10. Vtedajšia feudálna štruktúra Francúzska bola v zámorí verne napodobená. Frankovia (výraz zaužívaný počas križ. výp. pre označenie veriacich) boli po celú dobu svojho pobytu v Zámorí dobyvateľmi11.

Pevne organizované križiacke vojsko vzbudzovalo u neveriacich obrovský obdiv a rešpekt, ale na druhej strane aj veľkú túžbu ho pokoriť. Takmer všetky križiacke výpravy sa niesli v duchu stredovekej pompéznosti. Tieto výpravy boli aj akousi konfrontáciou západnej a východnej bojovej taktiky. Veľkou zbraňou moslimov proti križiakom bol tzv. grécky oheň, ktorý Arabi prevzali od Byzantíncov. Bola to zmes horiacej sýry, liadku a petroleja vrhaná na diaľku, alebo liata z hradieb. Neuhasila ju voda a horela aj na morskej hladine12. V bojoch proti Arabom mala svoj význam tiež individuálna fyzická prevaha západného rytiera. Okrem fyzickej sily sa vyznačovali aj silou duchovnou. V mysli mali hlboko zakorenené hlavné princípy rytierskosti. Zabíjať, alebo byť zabitý patrilo k základným perspektívam jeho života13.

Každý rytier mal brnenie, koňa a zbrojnoša. Výzbroj i brnenie sa počas križiackych výprav postupne menili a zdokonaľovali. Jednoduché prilby nahradzovali aj keď nepohodlnejšie, ale bezpečnejšie. Dôležitejšie ako hodnoty estetické boli hodnoty bezpečnostné.

Dôležité bolo, že rytieri na dobytom území zakladali rôzne samosprávne jednotky ako napr.: Edesské vojvodstvo, Jeruzalemské kráľovstvo, Antiochijské kniežatstvo, Tripolské vojvodstvo a iné.

Frankovia prechádzali v Zámorí postupným procesom orientalizácie. Ortodoxná cirkev bola so svojou gréckou liturgiou vytláčaná katolíckou s jej latinskými obradmi. Treba spomenúť, že križiaci boli po príchode do Svätej zeme šokovaní. Ohromili ich nové druhy látok, ovocia i celková životná úroveň. Po skončení ťaženia sa mnohí z nich nechceli späť na Západ vrátiť. Rytieri, ktorí boli na Východe sa už neuspokojili po príchode domov s hrubým, doma tkaným odevom, zlým vínom vypestovaným vo svojich viniciach a nevyhovovali im ich tesné a neútulné hrady14. Ich požiadavky sa zvýšili a uspokojili sa vďaka obchodu s Východom, odkiaľ sa dovážali prepychové látky, rôzne predmety, vzácne vína a korenie. Značná časť rytierov, ktorý si na Východe zvykli na prepychový život potom ľahko upadla do zadĺženia a biedy15.

Veľký význam v križiackych výpravách mali neodmysliteľne rytierske rády. Najvýznamnejšími rytierskymi rádmi boli templári, johaniti a nemeckí rytieri.


8 JOINVILLE, Jean de: Paměti křižákovi. Prel. Václav Černý. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965, s. 165.
9 DUGGAN, Alfréd: Křižácke výpravy. Praha: Orbis, 1973, s. 24.
10 BRIDGE, Antony: Křížové výpravy. Praha: Academia, 1995, s. 90.
11 Tamtiež
12 JOINVILLE, Jean de: Paměti křižákovi, s. 198.
13 HROCHOVÁ, Věra – HROCH, Miroslav: Křižáci ve svaté zemi. Praha: Mladá fronta, 1996, s. 118.
14 Pozri: Ďejiny středověku. Diel 1. Praha: Státni nakladatelství politické literatúry, 1957, s. 287.
15Tamtiež

Autor : 🕔11.06.2002 📕12.944

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Anton Bero pozoruhodná zbierka klamstiev a právd

  Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941 · 1 week ago

 • RaS To formální odstoupení vládce z funkce ve prospěch syna bylo obvyklé bezpečnostní opatření, které mělo zabránit bezvládí v případě smrti jednoho z nich. Každý nepřítel věděl, že když zabije jednoho, ten druhý se pomstí. Tokugawové to dělali stejně.

  Daimjó Udžijasu Hódžó · 1 week ago

 • adrian grunert Prečítal som si na dúšok všetkých 10 pokračovaní.Môžem autorovi vysloviť len poďakovanie a uznanie.

  Nad Tatrou sa blýska - (10) · 1 week ago

 • RaS 1) V roce 1241 nešlo o vpád Tatarů ale Mongolů. To je častá chyba. Tataři v té době sloužili uherskému králi. 2) Mogolové po bitvě u Lehnice neprošli ze Slezska do Uher přes Kladsko, ale přes Moravu. Pak se spojili s Bátúem a zúčastnili se bitvy u...

  Tatarský vpád do Uhorska 1241 · 2 weeks ago

 • Letusak Tak Francouzi take meli pomerne presnou predstavu, ale vojska Wehrmachtu se jim zastavit nepodarilo. Cemu bychom si pomohli? Predstava, ze bychom meli nejaky "lepsi kredit" v ocich okupantu je mylna, staci se podivat na Polsko. Bojovalo, ale...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Ivo Bukovsky Ve skutečnosti měli čs generálové poměrně přesnou představu o síle wehrmacht a doporučovali přijmout boj. Beneš se už tím že jednal o odstoupení pohraničí podle godesberských požadavků dopustil vlastizrady - podle tehdejší ústavy. Bohužel...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Letusak A on tehdy nekdo vedel, jake budou nebojove ztraty ceskych obcanu, kdyz zadna valka nebyla (a nebyl vcelku duvod se domnivat, ze Hitler pristoupi k vyhlazeni slovanskych narodu s takovym gustem)? A ona kvalitativni prevaha v technice neznamena...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Ivo Bukovsky Skutečnost že nebojové ztráty na lidech, českosvenských občanů, byly vyšší než předpokládané ztráty bojové, nehledě na sekundární efekt zavlečení sovětského vlivu do střední Evropy a katastrofální vliv na společenské a majetkové poměry se stále...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Radek Novák Pohádky kremelské babičky nebo tlachy ze Západu?Já nejsem žádný bolševik ani příznivec Ruska ale cizí území si přisvojovaly všechny státy.Jen jsem poukazoval na možné okolnosti,pravda,že v detailech se nevyznám.Na finské hranici se opírám o...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago

 • CzechMirco Lháři. Žádný "důsledek doby" přisvojení si cizího území nelegitimizuje a už vůbec ne to, co na svém území dotyčná strana dělala. Moldavané rozhodně Rusy v roce 1940 jako osvoboditele nevítali, protože národnostní a náboženský útlak z dob carského...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago