Main Menu
User Menu

426. samostatná spojovací letka [1942-1945]

426th Detached Liaison Aviation Squadron

426. samostatná spojovacia letka

426-я отдельная авиационная эскадрилья связи (426 оаэс)

     
Název:
Name:
426. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
426-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1943-DD.MM.1945 11. gardová armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.02.1943-DD.MM.1944 Rožin, Pjotr Alexandrovič (Major / Mайор)
DD.MM.1945-DD.MM.1945 Karaoglanov, Arsen Akopovič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
18.02.1943 - 22.04.1944
28.05.1944 - 09.05.1945


- do 08.03.1943 nemala letka pridelené poradové číslo
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
URL : https://www.valka.cz/426-samostatna-spojovaci-letka-1942-1945-t202085#577183Verze : 2
MOD
Podľa zoznamu č. 24, tvoriaceho prílohu Smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, bola 426. spojovacia letka v bojujúcej armáde zaradená až od 18.02.1943. Podarilo sa mi ale nájsť Denník bojovej činnosti 426. spojovacej letky za obdobie od 19.05.1942 do 22.11.1942, v ktorom sú okrem činností bežných pre takýto druh letiek (preprava materiálov, pasažierov) popísané aj vyslovene bojové činnosti ako bombardovanie, zhadzovanie propagandistických letákov, zásobovanie partizánov či prieskumné lety.


Podľa uznesenia Rady ľudových komisárov ZSSR z 05. júna 1941 do bojujúcej armády a loďstva (Действующей Армии и Флота) boli o.i. zaradené fronty a všetky jednotky týmto frontom podliehajúce, a to v čase prebiehajúcich bojových akcií týchto vyšších jednotiek.


Z uvedeného, podľa môjho názoru, vyplýva, že hoci 426. spojovacia letka viedla bojové akcie už od mája 1942, nemusela byť zaradená do tzv. bojujúcej armády, keďže bojové operácie zrejme neviedli jej nadriadené vyššie jednotky. Zaradenie do tzv. bojujúcej armády malo pritom zásadný význam pre všetkých príslušníkov takýchto jednotiek. Podľa čl. 2, odst. 1 ruského federálneho Zákona o veteránoch: "Ветеранами Великой Отечественной войны являются лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий". Čiže za veterána Veľkej vlasteneckej vojny sa považuje len ten, kto bol súčasťou bojujúcej armády v zónach bojových akcií. S čím samozrejme súvisia odškodnenia za zranenia, smrť či dôchodkové náležitosti.


https://www.zakonrf.info/zakon-o-veteranah/2/
pamyat-naroda.ru

426. samostatná spojovací letka [1942-1945]   - údaje z Denníka bojových činností za august 1942; vľavo počet akcií a nálet hodín, vpravo počet a kaliber použitých bômb a vystrelených nábojov

údaje z Denníka bojových činností za august 1942; vľavo počet akcií a nálet hodín, vpravo počet a kaliber použitých bômb a vystrelených nábojov
URL : https://www.valka.cz/426-samostatna-spojovaci-letka-1942-1945-t202085#577196Verze : 4
MOD
Zaujímavým sa v tejto súvislosti javí údaj uvedený v spomínanom Zozname č. 24, a to že do 08.03.1943 nemala letka pridelené poradové číslo. Z Denníka bojových činností pritom vyplýva, že letka mala číslo 426 pridelené už minimálne v máji 1942. Že nejde o inú jednotku svedčí skutočnosť, že denník je podpísaný adjutantom letky st. lejtenantom (nadporučíkom) N.I. Filatovom, ktorý bol v 426. spojovacej letke v apríli 1943 náčelníkom štábu.


podvignaroda.ru

426. samostatná spojovací letka [1942-1945]   - prvá strana denníku, červený text som vložil ja :)

prvá strana denníku, červený text som vložil ja :)
426. samostatná spojovací letka [1942-1945]   - posledná, 59 strana denníku podpísaná st. lejtenantom Filatovom

posledná, 59 strana denníku podpísaná st. lejtenantom Filatovom
URL : https://www.valka.cz/426-samostatna-spojovaci-letka-1942-1945-t202085#577204Verze : 4
MOD