Main Menu
User Menu
Reklama

Balóny a vzducholodě

Autor : 🕔20.01.2001 📕25.965
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Vzducholodě v první světové válce (technický rozvoj)

Úplný konec

11. listopadu bylo podepsáno příměří, utichly zbraně a Evropa si mohla po čtyřech letech a třech měsících konečně oddechnout. Válka, která měla trvat do vánoc, se poněkud protáhla. Objevilo se mnoho nových zbraní. Mezi nimi letadlo a vzducholoď, i když ta byla známa i předtím, ale její válečný potenciál se projevil až nyní.

V červnu 1919 podepsaly vítězné mocnosti s Německem mírovou smlouvu ve Versailles, ta kladla podmínku úplného odzbrojení poraženého. 21. června potopili své lodě ve Scapa Flow námořníci, aby je nezískali nepřátelé. Námořní vzduchoplavba je následovala a muži pozemního personálu zničili L.14, L.41, L.42, L.52, L.56,L.63 a L.65. Tento konec vyjádřil ve své knize Zeppelin Adventures Rolf Marben: „Zbaveny své síly a účelu, ležely nyní zeppeliny jako nějaké obrovské bezmocné velryby. To byla smrt námořní vzduchoplavby. Byl to den smutku.

Reklama

Přesto nezabránili, aby se některé z nich staly majetkem vítězů. Francie dostala L.72, LZ 113 a L.Z.121 „Nordstern“. První převzala 22. prosince 1923 a přejmenovala ji na Dixmude. Záhy však vybuchla za letu. Druhou nechali rozebrat a třetí, pod jménem Méditerranée, sloužila k výcviku až do roku 1926, kdy skončila ve šrotu. Velká Británie získala L.64 a L.71, nijak je však neužila a sešrotovala je. Itálii přiřknuli L.61 (přejmenována na Italia), LZ 120 (Ausonia) a L.Z.120 „Bodensee“ (Esperia). První dvě byly brzy zničeny špatnou manipulací a třetí nějaký čas sloužila italskému námořnictvu do roku 1927. Belgie si vzala L.30 a Japonsko L.37. Obě sešrotovány. Poněkud neslavný konec.

Na závěr by bylo dobré napsat sumarizaci či bilanci. Takže, za I. sv. války podnikly vzducholodě 4 720 bojových vzletů a urazily vzdálenost 1 657 000 km. K bombardování vzlétly asi dvěstěkrát, přičemž nad Anglií se objevily 51krát. Na Anglii dopadlo 5 806 pum o celkové hmotnosti 199 tun, které usmrtily 557 osob a 1 358 zranily a způsobily škody za 1 527 585 Lstg. A za jakou cenu? 441 zabitých a 108 zajatých členů posádek. Ztráty samotných strojů udává tabulka.

 

Příčina Zeppeliny Schütte-Lanz Celkem
Katastrofy 25 7 32
Zničeny nepřítelem 46 2 48
Nevysvětlitelné okolnosti 6 2 8
Demontovány 21 8 29
Zničeny vlastními posádkami 7 0 7

Celkem 105 19 124

Poznámka: K textu patří jako doplněk i tabulka s technicko-taktickými údaji vzducholodí. Nebylo možné do textu zahrnout osud každé vzducholodě, v tabulce však je možno tento údaj nalézt. Pro přehlednost nejsou v textu až na výjimky uváděna jména kapitánů vzducholodí, i v tomto je tabulka nápomocna.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕25.965