Main Menu
User Menu

409. samostatná spojovací letka [RRRR-1944]

409th Detached Liaison Aviation Squadron

409. samostatná spojovacia letka

409-я отдельная авиационная эскадрилья связи (409 оаэс)

     
Název:
Name:
409. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
409-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
02.07.1944
Nástupce:
Successor:
8. gardová samostatná spojovacia letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
11.02.1943-02.07.1944 4. stíhací letecký zbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.1943-DD.07.1943 Zajevskij, Viktor Antonovič (Kapitan / Kапитан)
DD.08.1943-02.07.1944 Maximov, Georgij Fjodorovič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 11.02.1943 do 02.07.1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
URL : https://www.valka.cz/409-samostatna-spojovaci-letka-RRRR-1944-t200165#573340Verze : 1
MOD