Main Menu
User Menu

40. pěší divize [1914-1919]

40. Infanterie-Division

40. Infanterie-Division (4. kgl.sächs.)
40. pešia divízia ( 4. kráľovská saská)


Sídlo jednotky:


1914 - ChemnitzPodriadené jednotky:


7. (kgl.sächs.) Infanterie-Brigade Nr.88 / Chemnitz
88. pešia brigáda (7.kráľovská saská) / sídlo: Chemnitz


8. (kgl.sächs.) Infanterie-Brigade Nr.89 / Zwickau
89. pešia brigáda (8.kráľovská saská) /sídlo: Zwickau


4.(kgl.sächs.) Kavallerie-Brigade Nr.40 / Chemnitz
40. jazdecká brigáda (4. kráľovská saská) / sídlo. Chemnitz


4.(kgl.sächs.) Feldartillerie-Brigade Nr.40 / Riesa
40. brigáda poľného delostrelectva (4. kráľovská saská) / sídlo: Riesa


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Königlich Sachisches 2 Husaren-Regiment 19
Husársky pluk (2. kráľovský saský) č. 19


Königlich Sachisches Division-Brückentrain-Abteilung 40
Divízny oddiel tylovej stavby mostov ( kráľovský saský) č. 40


Nadradené stupne:


3. Armee - 3. armáda
XIX. Armeekorps – 19. armádny zbor
Velitelia:


1914 –


Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/40-pesi-divize-1914-1919-t66999#237018Verze : 0
MOD