Main Menu
User Menu

4. úderná letecká skupina [1942-1942]

4th Shock Aviation Group

4-я ударная авиационная группа (4 уаг)

     
Název:
Name:
4. úderná letecká skupina
Originální název:
Original Name:
4-я ударная авиационная группа
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.03.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
09.05.1942
Nástupce:
Successor:
použitá na doplnenie velenia 1. leteckej armády
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.03.1942-09.05.1942 Vzdušné sily Západného frontu
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
20.03.1942-09.05.1942 Obrazkov, Ivan Abramovič (Polkovnik / Полковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.03.1942-10.05.1942 745. stíhací letecký pluk
DD.MM.RRRR-05.05.1942 510. stíhací letecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 18.03.1942 do 09.05.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 3 poľných správ hlavných veliteľstiev, správ operatívnych skupín, obranných oblastí, opevnených oblastí a oblastí leteckých základní, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 168780 z roku 1956 г. (Перечень No.3 полевых управлений главных командований, управлений оперативных групп, оборонительных районов, укрепленных районов и районов авиационного базирования, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба 1956 г. № 168780)
Ostroumov, N.N.: Organizacija aviacionnych rezervov v gody vojny, Vojenno istoričeskij žurnal 5/2005, str. 36 (Остроумов, Н. Н.: Организация авиационных резервов в годы войны, ВИЖ, 2005, No. 5)
URL : https://www.valka.cz/4-uderna-letecka-skupina-1942-1942-t184082#593212Verze : 0
MOD