4. ponorková brigáda (6. námořní brigáda) Pacifické floty [1936-RRRR]

4th Submarine Brigade (6th Maritime Brigade) of the Pacific Fleet
4. ponorková brigáda (6. námorná brigáda) Tichooceánskej floty
4-я бригада подводных лодок (6 Морская бригада) ТОФ (4 БПЛ ТОФ)
     
Název:
Name:
4. ponorková brigáda (6. námořní brigáda)1) Pacifické floty 4th Submarine Brigade (6th Maritime Brigade)1) of the Pacific Fleet
Originální název:
Original Name:
4-я бригада подводных лодок (6 Морская бригада) Тихоокеанского флота
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.08.1936
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.08.1936-DD.MM.RRRR Vladivostok, záliv Zolotoj Rog /

Velitel:
Commander:
DD.03.1937-DD.08.1938 Skriganov, Maxim Petrovič (Kapitan 1-go ranga / Капитан 1-го ранга)
DD.10.1944-DD.10.1945 Jemeľjanov, Leonid Andrejevič (Kapitan 1-go ranga / Капитан 1-го ранга)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) označenie jednotky uvedené v zátvorke sa používalo z dôvodu utajenia skutočného označenia 1) the unit designation in parentheses was used to keep the actual designation confidential
Zdroje:
Sources:
alerozin.narod.ru
https://military.wikireading.ru/33408
archív autora
URL : https://www.valka.cz/4-ponorkova-brigada-6-namorni-brigada-Pacificke-floty-1936-RRRR-t238814#660286 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více