Main Menu
User Menu
Reklama

4. královská bavorská dělostřelecká brigáda [1914-1919]

4. (kgl.bayer.) Feldartillerie-Brigade

4. (kgl.bayer.) Feldartillerie-Brigade
4. brigáda poľného delostrelectva ( kráľovská bavorská)


Sídlo jednotky:


1914 - Augsburg


Podriadené jednotky:Kgl. Bayer. 2. Feldartillerie-Regiment Horn
Pluk poľného delostrelectva Horn (2. kráľovský bavorský)


Kgl. Bayer. 11. Feldartillerie-Regiment
Pluk poľného delostrelectva (11. kráľovský bavorský)


Nadradené stupne:


1914
5. Armee - 5. armáda
II. Armee-Korps (kgl. Bayer.) - II.. armádny zbor ( kráľovský bavorský)
4.Division (kgl.württemb.) - 4. divízia ( kráľovská bavorská)Veliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/4-kralovska-bavorska-delostrelecka-brigada-1914-1919-t66445#235216Verze : 0
MOD
Reklama