Main Menu
User Menu

39. pěší divize [1914-1919]

39. Infanterie-Division

39. Infanterie-Division
39. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 – ColmarPodriadené jednotky:61. Infanterie-Brigade / Straßburg
76. pešia brigáda / sídlo: Štrasburg


82. Infanterie-Brigade / Colmar
83. pešia brigáda /sídlo: Colmar


39.Kavallerie-Brigade / Colmar
38. jazdecká brigáda /sídlo: Colmar


39.Feldartillerie-Brigade / Colmar
38. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Colmar


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Kurmärkisches Dragoner-Regiment Nr. 14
Dragúnsky pluk (kurmarský) č. 14


Division-Brückentrain-Abteilung 39
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 39


Nadradené stupne:


3. Armee - 3. armáda
XV. Armeekorps –XV. armádny zbor
Velitelia:


1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/39-pesi-divize-1914-1919-t66998#237015Verze : 0
MOD