Main Menu
User Menu

386. noční bombardovací letecký pluk [1943-1946]

386th Night Bomber Aviation Regiment

386. nočný bombardovací letecký pluk

386-й ночной бомбардировочный авиационный полк (386 нбап / нлбап)

     
Název:
Name:
386. noční bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
386-й ночной бомбардировочный Новгородский ордена Кутузова авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.06.1943
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.07.1946
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.08.1943-24.08.1943 312. nočná bombardovacia letecká divízia
14.09.1943-DD.MM.RRRR 314. nočná bombardovacia letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
06.04.1943-DD.MM.1945 Jakovlev, Vjačeslav Jevgenievič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.02.1944-DD.MM.RRRR Novgorodský
Vyznamenání:
Decorations:
17.05.1945 Rad Kutuzova 3. stupňa
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
18.08.1943 - 24.08.1943
14.09.1943 - 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap386.php
parnasse.ru
URL : https://www.valka.cz/386-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1943-1946-t221124#617265Verze : 0
MOD
Dôkazom o tom, že veliteľom pluku od začiatku jeho formovania, teda od 06.04.1943 bol major V.J. Jakovlev, je údaj v návrhu na udelenie vyznamenania. Formovanie pluku bolo ukončené v júni 1943.

https://podvignaroda.ru/?#id=24625940

URL : https://www.valka.cz/386-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1943-1946-t221124#617268Verze : 2
MOD
Veliteľský zbor pluku pri príprave bojovej operácie. Zľava do prava: zástupca veliteľa pre veci politické (tzv. politruk) Leon Petrovič Avanesjan (Леон Петрович Аванесян), pilot major Vasilij Petrovič Čazov (Василий Петрович Чазов), veliteľ pluku V.J. Jakovlev, náčelník štábu major Michail Valentinovič Pomarnackij (Михаил Валентинович Помарнацкий), jeseň 1944.

novosels.edusite.ru

URL : https://www.valka.cz/386-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1943-1946-t221124#617270Verze : 0
MOD
Spomienková fotografia príslušníkov pluku pred jeho rozformovaním, rok 1945.

novosels.edusite.ru

URL : https://www.valka.cz/386-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1943-1946-t221124#617271Verze : 1
MOD