Main Menu
User Menu
Reklama

38. pěší divize [1914-1919]

38. Infanterie-Division

38. Infanterie-Division
38. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 – ErfurtPodriadené jednotky:


76. Infanterie-Brigade / Erfurt
76. pešia brigáda / sídlo: Erfurt


83. Infanterie-Brigade / Erfurt
83. pešia brigáda /sídlo: Erfurt


38.Kavallerie-Brigade / Erfurt
38. jazdecká brigáda /sídlo: Erfurt


38.Feldartillerie-Brigade / Erfurt
38. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Erfurt


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


½ Brandenburgisches Kurassier-Regiment Kaiser Nikolas I. von Rußland Nr.6
½ Kyrysnícky pluk ruského cára Mikuláša I. č. 6


Division-Brückentrain-Abteilung 38
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 38


Nadradené stupne:


3. Armee - 3. armáda
XI. Armeekorps –11. armádny zbor
Velitelia:1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/38-pesi-divize-1914-1919-t66658#236062Verze : 0
MOD
Reklama