Main Menu
User Menu

356. samostatná spojovací letka [1942-1942]

356th Detached Liaison Squadron

356. samostatná spojovacia letka

356-я отдельная авиационная эскадрилья связи (356 оаэс) I формирование

     
Název:
Name:
356. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
356-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.02.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.05.1942
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.02.1942-10.05.1942 Vzdušné sily 39. armády
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.02.1942-DD.05.1942 Suško, Fjodor Fjodorovič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
10.02.1942-DD.05.1942 Polikarpov U-2
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae356.php
URL : https://www.valka.cz/356-samostatna-spojovaci-letka-1942-1942-t199801#572491Verze : 1
MOD