Main Menu
User Menu

354. samostatná spojovací letka [1942-1942]

354th Detached Liaison Squadron

354. samostatná spojovacia letka

354-я отдельная авиационная эскадрилья связи (354 оаэс)

     
Název:
Name:
354. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
354-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.06.1942
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
04.03.1942-15.06.1942 Vzdušné sily 30. armády
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.06.1942 Fedosejenko, Sergej Maximovič (Staršij lejtěnant / Старший лейтенант)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae354.php
https://podvignaroda.ru/?#id=10051300
URL : https://www.valka.cz/354-samostatna-spojovaci-letka-1942-1942-t199785#572458Verze : 1
MOD
Jeden z mála v súčasnosti známych dokladov potvrdzujúcich, že nadporučík Fedosejenko bol veliteľom 354. samostatnej spojovacej letky. Ide o ním podpísaný návrh na udelenie vyznamenania strelcovi bombometčíkovi 354. samostatnej spojovacej letky staršinovi N.P. Selivanovovi, datovaný 06.04.1942. Spoločne s ním je podpísaný, ako to bolo v tom čase povinné, politický komisár jednotky politruk Kadcin.


https://podvignaroda.ru/?#id=10378629

URL : https://www.valka.cz/354-samostatna-spojovaci-letka-1942-1942-t199785#572672Verze : 1
MOD