Main Menu
User Menu
Reklama

340. strážní rota [1961-1963]

340th Guard Company

     
Název:
Name:
340. strážní rota
Originální název:
Original Name:
340. strážna rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
340. strážní četa
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1963
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-01.09.1963 Vojenská správa prekládkového priestoru Čierna nad Tisou
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-01.09.1963 Čierna nad Tisou, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 6163
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/340-strazni-rota-1961-1963-t186765#544284Verze : 0
MOD
Reklama