Main Menu
User Menu

33. pěší divize [1914-1919]

33. Infanterie-Division

33. Infanterie-Division
33. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 – Metz ( Méty)Podriadené jednotky:


66. Infanterie-Brigade / Metz
66. pešia brigáda / sídlo: Méty


67. Infanterie-Brigade / Metz
67. pešia brigáda /sídlo: Méty


33.Kavallerie-Brigade / Metz
33. jazdecká brigáda /sídlo: Méty


33.Feldartillerie-Brigade / Metz
33. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Méty


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Jäger-Regiment zu Pferde Nr. 12
Jazdecký myslivecký pluk č. 12


Division-Brückentrain-Abteilung 33
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 33

Nadradené stupne:5. Armee - 5. armáda
XVI. Armeekorps –16. armádny zbor
Velitelia:1914 –


Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/33-pesi-divize-1914-1919-t66452#235224Verze : 0
MOD