Main Menu
User Menu

33. letecká divize dalekého dosahu [1940-1944]

33rd Long-Range Aviation Division

33. letecká divízia ďalekého dosahu

33-я авиационнaя дивизия дальнего действия (33 ад дд)

     
Název:
Name:
33. letecká divize dalekého dosahu1)
Originální název:
Original Name:
33-я авиационнaя дивизия Дальнего Действия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
05.11.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
26.12.1944
Nástupce:
Successor:
33. bombardovacia letecká divízia
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.11.1940-DD.MM.RRRR Vozdviženka, ? /

Velitel:
Commander:
10.01.1941-09.10.1941 Vinogradov, Vasilij Alexandrovič (Polkovnik / Полковник)
10.10.1941-16.03.1942 Božko, Georgij Dmitrievič (Polkovnik / Полковник)
17.03.1942-05.08.1944 Kalinuškin, Michail Nikolajevič (Polkovnik / Полковник)
09.08.1944-02.09.1944 Nojkin, Nikolaj Maximovič2) (Major / Mайор)
03.09.1944-26.12.1944 Korobejnikov, Timofej Stepanovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
14.09.1945 Rad červenej zástavy
Poznámka:
Note:
1) počas doby existencie bola označovaná aj ako:
- 33. zmiešaná letecká divízia
- 33. diaľková bombardovacia letecká divízia


2) dočasne poverený velením
Zdroje:
Sources:
Feskov, V. I. - Golikov, V. I. - Kalašnikov, K. A.: Krasnaja Armija v pobedach i poraženijach 1941-1945 gg. Tomsk 2003
Zoznam č. 9 jednotiek a útvarov letectva ďalekého dosahu a doby, počas ktorej boli súčasťou Bojujúcej armády v rokoch Veľkej vlasteneckej vojny, Príloha smernice generálneho štábu č. 168906 z 2. augusta 1956 (Перечень № 9 соединении и частей авиации Дальнего действия со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны, Приложение к директиве Генерального штаба от 2 августа 1956 г. № 168906)
https://www.proza.ru/2014/07/29/1474
https://ru.wikipedia.org/wiki/33-
www.ww2.dk
URL : https://www.valka.cz/33-letecka-divize-dalekeho-dosahu-1940-1944-t34592#574797Verze : 3
MOD