Válka v Africe 1940-1943

Autor : 🕔20.01.2001 📕14.629

Seriál

 1. Diplomová práce: Válka v severní Africe 1941 - 1943 z pohledu dobového nacistického tisku Sudetské župy
 2. Válka v Africe 1940 - 1943
 3. Válka v Africe 1940-1943
 4. Válka v Africe 1940-1943
 5. Válka v Africe 1940-1943
 6. Válka v Africe 1940-1943
 7. Válka v Africe 1940-1943
 8. Válka v Africe 1940-1943
 9. Válka v Africe 1940-1943
 10. Válka v Africe 1940-1943
 11. Válka v Africe 1940-1943
 12. Válka v Africe 1940-1943
 13. Válka v Africe 1940-1943
 14. Válka v Africe 1940-1943
 15. Válka v Africe 1940-1943
 16. Válka v Africe 1940-1943
 17. Válka v Africe 1940-1943
 18. Válka v Africe 1940-1943
 19. Válka v Africe 1940-1943

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Operace "Torch" a Rommelův ústup do Tuniska

Zatímco Rommel zahájil svůj ústup na západ, provedli spojenci první společnou obojživelnou operaci. 8. listopadu 1942 se vylodila anglo-americká vojska pod velením generála Eisenhowera v severozápadní Africe (operace „Torch). Za cíle výsadku byly vybrány přístavy Casablanca, Oran a Alžír. Spojenci se chtěli zmocnit Maroka, Alžírska a Tuniska dříve, než zde vybudují Němci předmostí a než sem stihne dojít Rommel.

Deníky věnují pozornost spíše politické než vojenské dimenzi operace „Torch“. Tuto operaci označují za „přepadení Francouzské severní Afriky“. K operaci samotné se objevuje jen málo věcných článků. 9. listopadu otiskl Die Zeit článek „Přepadení Francouzské severní Afriky“. V něm popisuje spojenecké vylodění takto: „Jak již oznámila francouzská strana, zaútočila na území Francouzské severní Afriky anglo-americká vojska. V neděli ráno ve 3.30 došlo po prudkém ostřelování k prvnímu pokusu o výsadek. Město, které v žádném případě nebylo na přepadení připraveno, hluboce spalo, když bylo probuzeno zvukem sirén. Ve 4 hodiny byly rychlé čluny nepřítele odraženy…“ Nakonec se objevily informace o reakci maršála Pétaina. Ten, podle listu, mimo jiné řekl: „… Francie a její čest jsouv sázce. Byli jsme napadeni. Budeme se bránit. To je rozkaz, který vydávám.[165]

Spojencům se podařilo poměrně rychle zlomit odpor vichistických Francouzů. Nejprudší boje musely svádět většinou britské jednotky. Zejména francouzští námořníci kladli tuhý odpor, neboť nikdy neodpustili Britům masakr v Mers-el-Kebíru z 3. července 1940. [166]

Die Zeit přináší v této době článek „Válka v severní Africe“ popisuje situaci takto: „…Jestli nepřátelé věřili, že velkou ofenzívou v Africe, společně s vyloděním v Alžírsku, vytvořili druhou frontu a zabrání tak pokračování války na východě, pak se mýlí. Jak u Tuapsy (na Kavkaze – pozn. aut.), tak na východ od Alžírska ofenzíva pokračuje.[167]

Situace německých a italských jednotek se však ve skutečnosti zdála být neřešitelnou. Pokud by Eisenhowerovy jednotky pronikly do Tuniska a zmocnily se strategických bodů, zejména Bizerty a Tunisu, pak by byl Rommelův osud definitivně zpečetěn. Dostal by se mezi dva „mlýnské kameny“, neboť by jej ze západu „drtily“ Eisenhowerovy jednotky a z východu Montgomeryho osmá armáda. Bylo tedy životně důležité tuniské opěrné body udržet. Proto již 11. listopadu, ve stejné době, kdy začali Němci obsazovat Svobodnou Francii, přistály v Tunisku první německé jednotky. Spojenci promeškali vhodný okamžik (částečně kvůli nepřízni počasí) a dovolili Němcům upevnit své pozice v Tunisku. Několik útoků sice spojenci provedli, očekávaný úspěch se ovšem nedostavil. [168] Boje, které měly, podle spojeneckého velení, trvat pouze týdny, se tak protáhly až do poloviny května 1943!

Tisk informuje o přísunu nových německých sil do Tuniska poprvé 17. listopadu. V tento den vyšel v Die Zeit článek „Jednotky Osy přistály v Tunisku“ Mimo jiné konstatuje: „Dnešní zpráva OKW potvrdila již vyslovenou domněnku, že se protiútoky Osy neomezí pouze na defenzivní opatření na jihofrancouzském pobřeží a na útoky na nepřátelské transportní lodě, neboť se nyní dozvídáme, že německo-italské jednotky přistávají v Tunisu. Nyní tedy půjdou, společně s francouzskými jednotkami, proti nepříteli…[169]

To, že část Francouzů kladla místy tuhý odpor, však ještě neznamenalo, že by měli tito vojáci důvod podporovat jednotky státu, který Francii okupoval. O žádném společném boji proto nemohla být řeč.

21. listopadu navazuje článek „Průběh v severní Africe“. Smysl operace „Torch“ popisuje takto: „Tato operace by byla nemyslitelná, pokud by neměla za cíl útok na Tripolis a vyhnání sil Osy z Afriky. Takto si nepřátelské invazní skupiny vykreslily cestu. Ale tato vede přes Tunisko a obsazení této francouzské kolonie. Italsko-německá vojska však vytvořila překážku, se kterou ve svých plánech generál Anderson (velitel britské 1. armády – pozn.aut.) nepočítal…[170]

Po delší době se může v souvislosti s africkými boji hovořit o relativním německém úspěchu a propaganda toho samozřejmě využila. Stejně jako vždy při podobném neúspěchu spojenců se objevují citace z novin protivníka. 25. listopadu vyšel takový článek pod názvem „Tunis velkým zátarasem“. Mimo jiné uvádí: „…V anglo-amerických krizích se dospělo k poznatku, že je obsazení Tuniska jednotkami Osy pro celé severoafrické Eisenhowerovo dobrodružství těžkým úderem. „New York Telegram“ mluví o tom, že Rooseveltovi „ujel tuniský autobus“. „Ztratili jsme týden“, napsal list, „a co je podstatné, ztratili jsme výhodu překvapení“…“. [171]

V dalších týdnech nedocházelo v Africe k významnějším akcím, a tak se tisk věnuje důležitějším událostem. Nesmíme zapomínat, že v těchto dnech graduje bitva o Stalingrad a ta je pro další vývoj války pro Německo mnohem důležitější. Články o Tunisku jsou tedy spíše výjimkou.

12. prosince se objevil článek „Na Rommelových nových frontách“. Informuje: „…Poté, co vstoupila do Marmariky, zastavila se 8. armáda u Adžedábíje… Britské předsunuté oddíly narazily pouze na trosky města. Zatímco Montgomery otálí, protože jeho jednotky jsou již unaveny po týdnech bojů s houževnatým nepřítelem, připravily se Rommelovy „úplně zničené“ jednotky k tomu, aby se postavily nepříteli čelem s protitankovými zbraněmi.[172]

To bylo spíše jen přáním nacistické propagandy. Rommel se v žádném případě nechystal Montgomerymu postavit v Libyi. K dalšímu, a tentokrát už poslednímu, střetu obou mužů v Africe tak došlo až počátkem března příštího roku v Tunisku.

Ani v lednu 1943 se toho v Africe příliš významného nestalo. Nejvýznamnější událostí tak bylo 22. ledna 1943 Rommelovo vyklizení Tripolisu. K němu vyšel článek v Die Zeit o čtyři dny později. Nesl název„Dalekozraká strategie“ a podtitul „Proč vyklidila Osa Tripolis“ Odchod zdůvodnil takto: „…Plán vydat město italsko-německé jednotky stáhnout na tuniské hranice byl již dlouho připravován. Byl podmíněn britsko-americkým přepadem Francouzské severní Afriky, které přimělo Italy a jejich spojence Němce vystavět se všemi dostupnými silami obrannou linii v Tunisku…

Dále list analyzoval důsledky ztráty Tuniska. Hrozilo podle něj nebezpečí pro zásobovací trasy Osy. Navíc by ztráta Tunisu a Bizerty mohla, podle listu, otevřít spojencům průjezd Sicilskou úžinou. Tomu však, podle listu, zabránilo obsazení předmostí v Tunisu německými vojsky.

Tisk hodnotí celkovou situaci jako uspokojivou, dokonce s nadějnými vyhlídkami: „Silám Osy se nyní vytvořila v severní Africe výchozí pozice, která umožňuje kdykoli zahájit ofenzívu v tom či onom směru. Budoucí vojenský vývoj ve Středomoří ukáže, jak moc dalekozraké strategické hledisko posloužilo italským zájmům v celkovém vedení války.[173]

Článek sice pravdivě popisuje zmařené spojenecké plány na rychlé ukončení bojů, ale zapomíná na tu skutečnost, že mají spojenci obrovskou převahu jak v mužích tak i co do počtu zbraní, a proto očekávat nějaký zvrat situace lze jen těžko.

Polní maršál Rommel, který v polovině února zaujal postavení na linii Mareth v jižním Tunisku, se však o poslední úspěch svých jednotek ještě pokusil.

Seriál

 1. Diplomová práce: Válka v severní Africe 1941 - 1943 z pohledu dobového nacistického tisku Sudetské župy
 2. Válka v Africe 1940 - 1943
 3. Válka v Africe 1940-1943
 4. Válka v Africe 1940-1943
 5. Válka v Africe 1940-1943
 6. Válka v Africe 1940-1943
 7. Válka v Africe 1940-1943
 8. Válka v Africe 1940-1943
 9. Válka v Africe 1940-1943
 10. Válka v Africe 1940-1943
 11. Válka v Africe 1940-1943
 12. Válka v Africe 1940-1943
 13. Válka v Africe 1940-1943
 14. Válka v Africe 1940-1943
 15. Válka v Africe 1940-1943
 16. Válka v Africe 1940-1943
 17. Válka v Africe 1940-1943
 18. Válka v Africe 1940-1943
 19. Válka v Africe 1940-1943

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕14.629

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Poslední komentáře

 • Tomáš Koty Kotačka Jenže pak to dopadá tak, že lidi řvou jak byla F-15 skvělý letadlo... a už se nikdo nezmiňuje, že prakticky žádný z těch sestřelů nebyl jen za účasti F-15tek - a že vlastně šlo o kooperaci několika různých strojů.

  F-15A Baz versus MiG-25 - Past jako z učebnice · 1 week ago

 • Radek Novák Pěkně popsáno,akorát mi tam chybí ta bitva v Itálii :-) Docela pozdní koment,ale nikdo to tu ještě nepochválil :D

  Vojenská organizace Slovanů v časně slovanském období · 1 week ago

 • 3,14ranha Budiž, slovo svobodné jsem měl napsat s uvozovkami... přesto to jsou volby a o překvapení(z pohledu globálních elit) není nouze (Brexit, D. Trump , polská vláda... ), nic podobného tady za bolševika nebylo ani náhodou ! A když už to umírnění...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Miloš Fabián Článek je dobrý, ale chtělo by to si jej po sobě přečíst a zapracovat na elementární gramatice. Takhle je ostuda publikovat jej na tomhle portálu.

  Regia Aeronautica v severní Africe · 1 week ago

 • Radek Novák Tak to máte velmi naivní představu o světě :-) Volby svobodné nejsou,jsou zmanipulované a nahrávají velkým stranám,už jen systémem.NATO po nás nechce žádnou gentlemanskou pomoc,manipuluje s myšlením lidí skrz média a vojákům nabízí různé mise...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Wally Dobrý den,

  Mě by zajímalo kde a jak se mužů přihlásit do kurzu?

  Předem děkuji.

  el_capitan@centrum.cz

  Nudíte se? Jeďte na výcvik SOG Defence!  · 1 week ago

 • ABC Pravda. Jenže i kdyby Německo nezaútočilo na Polsko a byl pořád mír, tak by si nás stejně ponechali jako Protetorát a situace z doby březen až srpen 1939 by trvala ještě hodně let a bez války by Mnichov nebyl oduznán. V tom případě by přežití...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • Letusak Na druhou stranu se ani nevedelo, ze Hitler chysta nacistickou svetovladu, vyhlazovaci tabory a vystehovani/vyhlazeni nenemecke populace Evropy. Takhle s odstupem vice jak sedmdesati let s tim vsim, co vime, se to samozrejme posuzuje mnohem snaze.

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • ABC Kdyby Nacisté vyhráli, mohli by si s českým národem dělat, co by chtěli, klidně čtvrtinu povraždit, čtvrtinu poněmčit a zbytek odvézt do Ruska na otrockou práci. A Čecha by už víc nebylo v české zemi! Beneš několikrát hazardoval s osudem...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • neznasam_klamstvo Pri streľbe v kasárňach zahynula len jedna žena. Druhá žena a dve deti boli len ľahko zranené, boli ošetrené spolu s preživšími vojakmi na ošetrovni v kasárňach a pokračovali v ceste do nemecka! Preživších vojakov odviezli partizáni a neskôr...

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago