301. bombardovací letecká divize [1942-RRRR]

301st Bomber Aviation Division
301. bombardovacia letecká divízia
301-я бомбардировочная авиационная дивизия (301 бад)
     
Název:
Name:
301. bombardovací letecká divize 301st Bomber Aviation Division
Originální název:
Original Name:
301-я Гомельская ордена Кутузова II степени бомбардировочная авиационная дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.12.1942
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.12.1942-DD.MM.1945 3. bombardovací letecký sbor
10.12.1942-DD.MM.1945 3rd Bomber Air Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
10.12.1942-15.03.1943 Polbin, Ivan Semjonovič (Polkovnik / Полковник)
15.03.1943-DD.MM.1946 Fedorenko, Fjodor Michajlovič (Polkovnik / Полковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vasiljev, ? (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vasjukov, ? (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ivanov, ? (Major / Mайор)
25.06.1943-DD.MM.RRRR Kuzmin, Ivan Michajlovič (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
26.11.1943-DD.MM.RRRR Gomelská
26.11.1943-DD.MM.RRRR Gomelskaya
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR Rad Kutuzova 2. stupňa
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
27.01.1943 - 08.09.1944
25.11.1944 - 09.05.1945
in the Army in the Field:
27.01.1943 - 08.09.1944
25.11.1944 - 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/d/bad301.php
https://proza.ru/2014/06/25/1515
pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru
URL : https://www.valka.cz/301-bombardovaci-letecka-divize-1942-RRRR-t239437#661678 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více