Main Menu
User Menu

3. voronežská pešia divízia

3-ja Voronežskaja pechotnaja divizija

3-я Воронежская пд


19.07. 1918 – sformovaná z jednotiek Záložnej armády Republiky.
20.08. 1918 – premenovaná na 2. Kurskú pešiu divíziu a 21.10. 1918 prešla do stavu 14. strelecká divízia.
Zdroj:
http://rkka.ru/handbook/reg/14sd18.htm
URL : https://www.valka.cz/3-voronezska-pesia-divizia-t67265#237834Verze : 0