Main Menu
User Menu

3. brigáda horského dělostřelectva

3. Gebirgsartillerierbrigade

     
Název:
Name:
3. brigáda horského dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
3. Gebirgsartillerierbrigade
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 16. sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mostar

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Filbiger, Hugo (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pluk horského dělostřelectva č. 13
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pluk horského dělostřelectva č. 4
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pluk horského dělostřelectva č. 7
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Samostatný division horských kanonů

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pluk horského dělostřelectva č. 4
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pluk horského dělostřelectva č. 7
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pluk horského dělostřelectva č. 13
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Samostatný division horských kanónů
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- Libor Nedorost – Češi v 1. světové válce I, Mým národům (Praha 2006)
- Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/3-brigada-horskeho-delostrelectva-t24347#386839Verze : 0
MOD
3.brigáda horského delostrelectva


1914 patrila do 16.armádného zboru.


Jej súčasťou boli:


4.pluk horského delostrelectva (Nevesinje)
7.pluk horského delostrelectva (Mostar)
13.pluk horského delostrelectva (Ragusa)
Stála divízia horských kanónov (Sinj)
URL : https://www.valka.cz/3-brigada-horskeho-delostrelectva-t24347#90803Verze : 0