Main Menu
User Menu

3. brigáda 1. gardové jezdecké divize [1877-1918]

3-я бригада 1-я гвардейскoй кавалерийскoй дивизии

     
Název:
Name:
3. brigáda 1. gardové jezdecké divize
Originální název:
Original Name:
3-я бригада 1-я гвардейскoй кавалерийскoй дивизии
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1877
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1877-DD.MM.1918 1. gardová jezdecká divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1877-DD.07.1914 Sankt-Petěrburg, ? /
DD.07.1914-DD.MM.1918 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
17.04.1893-21.12.1893 Grekov, Mitrofan Iljič ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.1877-17.03.1917 Kozácký pluk osobní gardy Jeho Veličenstva
DD.MM.1877-17.03.1917 Atamanský pluk osobní gardy Jeho Císařského Veličenstva následníka trůnu
DD.MM.1877-17.03.1917 Kombinovaný kozácký pluk osobní gardy
17.03.1917-DD.MM.1918 Kozácký gardový pluk
17.03.1917-DD.MM.1918 Atamanský gardový pluk
17.03.1917-DD.MM.1918 Kombinovaný kozácký gardový pluk
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://regiment.ru/
http://ru.wikipedia.org
http://www.liveinternet.ru/
URL : https://www.valka.cz/3-brigada-1-gardove-jezdecke-divize-1877-1918-t122170#417552Verze : 1
MOD