Válka v Africe 1940-1943

Autor: Jan Ešner / honza 🕔︎︎ 👁︎ 22.001

Příchod Afrikakorpsu

Hitler, plně zaměstnán operací „Barbarossa“, byl z vývoje zděšen. Musel urychleně jednat a svému spojenci pomoci. Již v lednu 1941 byla do oblasti Středomoří přesunuta část X. leteckého sboru luftwaffe, pod velením generála Geislera. Vedením leteckých operací byl pověřen generálmajor Fröhlich. V únoru 1941 byla zahájena operace „Sonnenblume“, přesun německých jednotek do severní Afriky, jmenovitě do libyjského Tripolisu. Původně počítal Hitler pouze s malými jednotkami, tzv. „Sperrverbandem“, ale pod vlivem událostí musel nakonec vyslat mnohem silnější svaz. 11. února přistály v Tripolisu první německé jednotky, od 18. února oficiálně nazvány „Deutsches Afrikakorps (DAK)“. Ty sestávaly z 5. lehké divize, do začátku května se připojily jednotky německé 15. tankové divize. [18]

Rommel měl za úkol pouze zabezpečit obrannou linii a zatím dále nepostupovat. S možným postupem počítalo německé velení ve výhledu několika měsíců. Rovněž Britové očekávali případný německý útok nejdříve koncem dubna. Dešifrované zprávy pomocí „Ultra“ je v této domněnce podporovaly.

Reklama

Velící Afrikakorpsu, generálporučík Rommel však nechtěl Britům poskytnout čas na to, aby zatím mohli své pozice přeměnit v silnou opevněnou linii. Využil k tomu hrubé strategické chyby Churchilla, který v březnu zahájil ozbrojenou kampaň v Řecku a odčerpal část svých elitních jednotek z Libye. 24. března 1941 se vojska Afrikakorpsu vydala na východ a obsadila pevnost el Aghejla.

Jak se k situaci stavěl nacistický tisk? Samotnému vylodění německých jednotek na africké půdě nevěnuje žádnou pozornost. Lze to zřejmě vysvětlit buď tím, že pro něj není africké bojiště tak důležité, aby stálo za zmínku, nebo jde spíše o to, o německé přítomnosti v Africe příliš neinformovat a neupozorňovat Brity na nové nebezpečí alespoň do té doby, než budou vojáci Afrikakorpsu připraveni k boji. Nebylo vhodné ukázat Britům skutečnou sílu, či spíše zatím ještě slabost, německých sil.

Deník Aussigertagblatt nechává období Rommelových příprav zcela bez povšimnutí. Die Zeit alespoň upozorňuje na změnu v italském velení, kdy se do čela italských vojsk v severní Africe a zároveň guvernérem Libye stává maršál Gariboldi, který tak nahradil Grazianiho. Podle listu „platí generál Gariboldi pro vedení války v Africe za obzvláště schopného“. [19] K německému útoku z 24. března otiskuje se čtyřdenním zpožděním hlášení OKW: „Německo-italské motorizované jednotky obsadily v ranních hodinách 24. března po krátkém boji el Aghejlu na pobřeží Velké Syrty a zahnaly nepřítele na východ.[20] Ten samý den vychází článek s titulem „El Aghejla obsazena“, který reaguje na německý úspěch slovy : „...Význam osazení el Aghejly je spíše spatřován z hlediska malého místa v poušti, než ve skutečnosti, že byla anglická ofenzíva v Kyrenajce s konečnou platností zastavena a iniciativa na východních hranicích syrtské pouště patří spojeným německo-italským jednotkám...[21] Pro dokreslení jsou zprávy doplněny o dnes známou fotografii Rommela s Gariboldim na přehlídce vojsk DAK. Co se týká článku o el Aghejle, tak správně oznamuje konec britské ofenzívy, ale slova o iniciativě v rukou Rommelových mužů jsou v této chvíli ještě přinejmenším nadhodnocená.

Aby byla situace v severní Africe lépe vykreslena, objevuje se v novinách o den později fotografie, na níž je zachyceno několik vojáků Afrikakorpsu v družném hovoru s libyjskými domorodci. „Protože je jejich řeč obtížně srozumitelná, je docíleno dorozumění pomocí posunků“, popisuje deník fotografii. [22]

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více