Main Menu
User Menu
Reklama

28. pěší divize [1914-1919]

28. Infanterie-Division

28. Infanterie-Division
28. pešia divízia

Sídlo jednotky:
1914 – KarsruhePodriadené jednotky:


55. Infanterie-Brigade / Karlsruhe
55. pešia brigáda / sídlo: Karlsruhe


56. Infanterie-Brigade / Rastatt
56. pešia brigáda /sídlo: Rastatt


28.Kavallerie-Brigade / Karlsruhe
28. jazdecká brigáda /sídlo: Karlsruhe


28.Feldartillerie-Brigade / Karlsruhe
28. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Karlsruhe


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Jäger-Regiment zu Pferde Nr. 5
Jazdecký strelecký pluk č. 5


Division-Brückentrain-Abteilung 28
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 28


Nadradené stupne:


7. Armee - 7. armáda
XIV. Armeekorps – 14. armádny zbor
Velitelia:1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/28-pesi-divize-1914-1919-t66444#235215Verze : 0
MOD
Reklama