Main Menu
User Menu

27. pěší divize [1914-1919]

27. Infanterie-Division

27. Infanterie-Division (2. kgl.württemb.)
27. pešia divízia (2. kráľovstva wirtemberského)


Sídlo jednotky:


1914 - Ulm

Podriadené jednotky:53. Infanterie-Brigade (3.kgl.württemb.) / Ulm
53. pešia brigáda (3. kráľovstva wirtemberského) / sídlo: Ulm


54. Infanterie-Brigade (4.kgl.württemb.) / Ulm
54. pešia brigáda (4. kráľovstva wirtemberského) /sídlo: Ulm


27.Kavallerie-Brigade (2.kgl württemb.) / Ludwigsburg
27. jazdecká brigáda (2. kráľovstva wirtemberského) / sídlo. Ludwigsburg


27. Feldartillerie-Brigade (2.kgl.württemb.) / Ulm
27. brigáda poľného delostrelectva (2. kráľovstva wirtemberského)/ sídlo: Ulm


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


1 Württembergisches Ulanen-Regiment König Karl Nr. 19
Hulánsky pluk kráľa Karola (1. wirtemberský) č. 19


Division-Brückentrain-Abteilung 27
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 27


Nadradené stupne:


5. Armee - 5. armáda
XIII. Armeekorps – 13. armádny zbor
Velitelia:


1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/27-pesi-divize-1914-1919-t66443#235214Verze : 0
MOD