Main Menu
User Menu

24. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

24. Feldartillerie -Brigade

2.(kgl sächs) Feldartillerie-Brigade Nr.24
24. brigáda poľného delostrelectva ( 2. kráľovská saská)


Sídlo jednotky:


1914 - Lipsko


Podriadené jednotky:Kgl. Sächs. 7. Feld-Artillerie-Regiment Nr.77
Pluk poľného delostrelectva (7. kráľovský saský) č. 77


Kgl. Sächs. 8. Feld-Artillerie-Regiment Nr.78
Pluk poľného delostrelectva (8. kráľovský saský) č. 78Nadradené stupne:1914


3. Armee - 3. armáda
XIX. Armee-Korps (2. kgl.sächs. ) - XIX. armádny zbor ( 2. kráľovský saský)
24.Division (2. kgl.sächs. ) - 24. divízia ( 2. kráľovská saská)Veliteľ:
Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/24-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65241#232357Verze : 0
MOD