Main Menu
User Menu

24 cm Minenwerfer M.1916

Mínomet systému Bohler
Kaliber: 240,4 mm
Dĺžka hlavne: 1,55 m
Námer: +45 až +75 st.
Odmer: 90 st.
Hmotnosť v paleb. postavení: cca 1000 kg
Max. dostrel: 1600 m
Obsluha: 1+8
Zbraň sa prepravovala rozložená na 4 časti na kárach, ťahaných konským záprahom.
Zábery sú z viedenského Heeresgeschitliches museum.
24 cm Minenwerfer M.1916 -


URL : https://www.valka.cz/24-cm-Minenwerfer-M-1916-t35870#133127Verze : 0
foto
24 cm Minenwerfer M.1916 -


24 cm Minenwerfer M.1916 -


24 cm Minenwerfer M.1916 -


URL : https://www.valka.cz/24-cm-Minenwerfer-M-1916-t35870#133129Verze : 0
Táto zbraň má svoj pôvod v britskom mínomete kalibru 9.45 inch. "Flying Pig". Túto prezývku si vyslúžil pre svoju nie práve najlepšiu presnosť. Táto zbraň sa v licencii vyrábala v Taliansku pre potreby tamojšej armády. Firma Bohler začala vyrábať kópie podľa ukoristených mínometov z talianskeho frontu.
URL : https://www.valka.cz/24-cm-Minenwerfer-M-1916-t35870#135444Verze : 0
Exponát před muzeem na budapešťském hradu
24 cm Minenwerfer M.1916 - vlastní foto

vlastní foto
24 cm Minenwerfer M.1916 - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/24-cm-Minenwerfer-M-1916-t35870#307643Verze : 0
MOD