Main Menu
User Menu

229. dálkový bombardovací letecký pluk [1940-1942]

229th Long-Range Bomber Aviation Regiment

229. diaľkový bombardovací letecký pluk

229-й дальний бомбардировочный авиационный полк (229 дбап)

     
Název:
Name:
229. dálkový bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
229-й дальний бомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.06.1941-20.08.1941 50. dálková bombardovací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.1941-DD.MM.1941 Gračev, Semjon Ivanovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 22.06.1941 do 20.08.1941
Zdroje:
Sources:
pamyat-naroda.ru
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap229.php
wikipedia.ru.nina.az
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
pamyat-naroda.ru
URL : https://www.valka.cz/229-dalkovy-bombardovaci-letecky-pluk-1940-1942-t34792#668994Verze : 0
MOD