Main Menu
User Menu

2014 / 01

Historie a vojenství

HISTORIE A VOJENSTVÍ
63, 2014, č. 1


Obsah čísla:

Šmidrkal, Václav: "Bratři ve zbrani": představy o spojenectví Národní lidové armády NDR a ČSLA ve světle krize roku 1968 (4-19)
Kilián, Jan: Na kvartýře. K aspektům soužití mezi vojáky a měšťany za třicetileté války (20-34)
Plachý, Jiří: Z Vídně pro Londýn. Výsadková operace GUMMIT a odbojová skupina Curieu v rakouském a československém odboji (35-48)
Dvořák, Jan; Hradílek, Adam; Vališ, Zdeněk: Z táborů Gulagu do Československé vojenské jednotky v SSSR (49-62)
Vališ, Zdeněk: 1. čs. samostatná brigáda v bojích o Rudu a Bílou Cerkev (63-74)
Rajlich, Jiří: Justin Pravoslav Hovora (1890-1964). Český námořní aviatik, podnikatel, odbojář, funkcionář a politický vězeň (75-93)
Marek, Jindřich: Beránci, lvi a malé děti. Nekonečný spor o českého vojáka v letech 1. světové války (94-113)
Šach, Jan: Otevíráme Arzenál Velké války (114-115)
Burian, Michal: 2014 - rok nejen stého výročí vypuknutí první světové války (116-117)
Moudrý, Petr: Konzervace a restaurování sbírek před uložením v novém depozitáři (118-119)
Moudrý, Petr: Restaurováni dvojky s perkusními zámky (120-121)
Khol, Miroslav; Sýkora, Jan: Petljakov opět ve Kbelích (122-124)
Šach, Jan: Pár loveckých pistolí s francouzským křesadlovým zámkem (125-126)
Jakl, Tomáš: Nový pomník padlým čs. legionářům v Rusku (127)
Krbcová, Ilona: 1914 - Die Avantgarden im Kampf (128-129)
Beránek, Jaroslav: Stanley Spencer: Nebe v pekle války (130-131)
Beránek, Jaroslav: Velká válka v portrétech (132-134)
(red): IWM se připravuje na výročí Velké války (135)
(jb): Tolkienův revolver a Velká válka (135)
Jurošková, Lucie; Machala, Jan: Berlínský památník nucené práce (136-137)
(jb): Airfix v Muzeu RAF (138-139)
Plachý, Jiří: Odhalení pamětní desky plukovníku Josefu Chvalovskému (140)
Bachová, Jana: Rozhlas a politika rozhlasového vysílání v Československu a v protektorátu (140-141)
Sýkora, Jan: Tomáš Skořepa (1935-2013) (141-142)
Blüh, Zuzana: František Kaplan (1921-2013) (142-143)
Vališ, Zdeněk: Milan Kopecký: Československý samostatný ženijní prapor 1 (1944-1945), MO ČR, Praha 2007, 134 s., SBN 978-80-7278-431-8 (144-145)
Tomek, Prokop: Matěj Stropnický: Myslet socialismus bez tanků. Svoboda slova ve střed/tu zájmů československého roku 1968. Praha 2013, 164 s., ISBN 978-80-87271-79-7 (146-147)
Frolík, Jan: Jiří Kovařík: Cušima. Poslední bitva rusko-japonské války na moři. Vydavatelství Akcent, Třebíč 2012, ISBN 978-80-7268-919-4 (148-150)
Nouza, Petr: Ken Wharton: A long long war: voices from the British Army in Northern Ireland 1969-1998. Helion, Solihull 2010, ISBN 978-1-906033-79-8 (150)
Šrámek, Josef: Zdeněk Jánský - Vlastimil Grof - Jiří Synek: Baterie mrtvých u Chlumu v roce 1866. Komitét pro udržování památek z války roku 1866 ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové 2013, 79 s., ISBN 978-80-904841-4-6 (150-151)
(fed): 30 mm kanon Gerät 303 Br (152)
URL : https://www.valka.cz/2014-01-t170588#509549Verze : 1
MOD