Main Menu
User Menu

2012 / 01

Historie a vojenství

HISTORIE A VOJENSTVÍ
61, 2012, č.1


Obsah čísla:

Rajlich, Jiří; Majtenyi, David: Export a využití československé letecké výzbroje v občanské válce ve Španělsku 1936-1939 (1. část) (4-35)
Straka, Karel: Skupina 1, nestandartní vyšší jednotka zajištění hranic od jara do podzimu 1938 (2. část - dokončení) (36-57)
Kopecký, Milan; Hofírek, Tomáš: Obrněné svazky a jednotky v bojích o město Dukla (2. část - dokončení) (58-66)
Marek, Jindřich: Čeští vojáci a jejich zahraniční partneři v Sektoru JIH mírové operace UNPROFOR (1992-1995) (67-84)
Skramoušský, Jan: Ruský úspěch Silvestra Krnky (85-107)
Pivcová, Zuzana: Spojenecké nálety na Prahu v roce 1945. Informace z německé dokumentace ve VHA (108-111)
Uhlíř, Jan B.: Nové fotografie a dokumenty k náletům na Prahu v roce 1945 (112-113)
Moudrý, Petr: Restaurování ruské šavle (114-115)
Burian, Michal: Rok 2012 ve vojenském historickém ústavu (116-117)
Burian, Michal: "Masarykova" lafeta číslo 407 (118-119)
Beránek, Jaroslav: "Nejnebezpečnější žena Evropy". Před deseti lety zemřela Královná matka (120-122)
Beránek, Jaroslav: Historie vzniku čs. památníku v Brookwoodu (1. část) (123-125)
Jakl, Tomáš: Na paměť bratří, padlých na Rusi. Výstavba pomníků padlým čs. dobrovolníkům v Rusku v letech 1918-1920 (126-130)
Filípek, Pavel: Obnova válečných hrobů československých legií v Rusku (131-135)
Senková, Zita: Děla, cínoví vojáčci a pach smrti. Renovované Vojensko-historické muzeum Bundeswehru v Drážďanech (136-137)
Beránek, Jaroslav: Válečný kůň: Fakta a fikce (138-140)
Plachý, Jiří: Polská koncerence "Tobruk 1941". 70. výročí účasti samostatné brigády karpatských střelců na obraně Tobrúku (141)
Plachý, Jiří: Udělení Medkovy medaile praporu důstojnícké školy polského vojenského letectva v Deblinu (142-)
Plachý, Jiří: VI. ročník festivalu "Mene Tekel" (142)
Kopecký, Lukáš: Odhalení pamětní desky Františku Machníkovi (143)
Marie Lastovecká (1920-2011) (143-144)
Jan Robert Alexander (1922-2012) (145-147)
Straka, Karel: Ivo Pejčoch-Prokop Tomek a kolektiv: Od svobody k nesvobodě 1945-1956 (148-149)
Vácha, Dalibor: Hester Vaizey: Surviving Hitler´s War: Family life in Germany 1939-1948 (149)
Pejčoch, Ivo: Jiří Rajlich-David Majtenyi: Jan Ferák a ti druzí. Českoslovenští interbrigadisté, letci a letouny v občanské válce ve Španělsku 1936-1939 (150-151)
Špitálník, Zdeněk: Jan Benda: Opomenutí hrdinové. Rapotín. (151)
Tajemství depozitářů: Znovunalezený symbol - "Karel Havlíček Borovský" (152)
URL : https://www.valka.cz/2012-01-t144967#466740Verze : 0
MOD