Main Menu
User Menu

2010 / 02

Historie a vojenství

HISTORIE A VOJENSTVÍ
59, 2010, č.2


Obsah čísla:

Rajlich, Jiří: Letecká bitva národů 31. srpna 1918 a její "české" souvislosti (4-32)
Pejčoch, Ivo: "Akce Praha-Žatec" Údajný pokus o vojenský protikomunistický puč (33-51)
Veselý, Martin: Postoj obyvatelů Protektorátu Čechy a Morava ke spojeneckým náletům v roce 1944 ve světle denních zpráv SD (52-66)
Plachý, Jiří: Obraz nepřítele Posádka pevnosti Dunkerque ve výpovědích německých zajatců (67-91)
Plavec, Michal: Zásoby pro atlantické pevnosti Německé pokusy o zásobování pevnosti Dunkerque od září 1944 do konce války (92-107)
Burian, Michal: Jordánské Královské tankové muzeum (108-109)
Moudrý, Petr: Restaurování jezdeckého meče (110-111)
Krbcová, Ilona: Restaurování maleb z výtvarných fondů VHÚ (112-115)
Trnka, Pavel: Paleotypy v Knihovně Vojenského historického ústavu (116-123)
Uhlíř Jan B. - Burian, Michal: Fotoalbum Jana Kubiše, 2. část (124-133)
URL : https://www.valka.cz/2010-02-t103713#372937Verze : 0