Main Menu
User Menu

2010 / 01-02

Historický obzor

HISTORICKÝ OBZOR
21, 2010, č. 1/2Obsah čísla:
Sautin, Viktor: První dělení Polska (2-13)
Tumis, Stanislav: Působení radikálních sekt za anglické revoluce (13-27)
Šašinka, Zdeněk: Bitva u Znojma. K otázce péče o raněné a pohřbívání v období napoleonských válek (27-35)
Vondra, Roman: Osobnosti české minulosti. František Ladislav Rieger /1818-1903/ (36-40)
URL : https://www.valka.cz/2010-01-02-t92797#347496Verze : 0
MOD