Main Menu
User Menu

2000 / 07

Historie a plastikové modelářství

HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ
10, 2000, č. 7Obsah čísla:
Pejčoch, Ivo: Nahuel (2-5)
Cenker, Petr: Pfalz D.XII, dokončení (6-16)
Pejčoch, Ivo: Friesland (17-19)
Irra, Miroslav: Jak to bylo s označováním příslušnosti čs. vojenských letadel v r. 1946? (20-24)
Pejčoch, Ivo: Lešany 2000 (25-27)
URL : https://www.valka.cz/2000-07-t79075#290669Verze : 0