Main Menu
User Menu
Reklama

2000 / 04

Apológia. Časopis Armády Slovenskej republiky

APOLÓGIA. Časopis Armády Slovenskej republiky
Ročník 8, 2000, číslo 4


Obsah čísla:
Javorík, Štefan: Výstavisko TMM a IDEE (5-6)
Fillo, Anton: Hlavné zameranie výstavy IDEE 2000. Rozhovor s riaditeľom prípravného výboru plk. Ing. Mikulášom Baloghom (7)
Šustek, Jiří; Fillo, Anton: Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín (8-11)
Bilčík, Leopold: Reforma logistiky (12)
Fillo, Anton: Zuzana a ZUZANA. Konštruktér Juraj Šulc (13)
Ďuriš, Vladimír: Veľkokalibrová munícia a raketová technika zo ZVS Dubnica (14-15)
Fillo, Anton: Letecké opravovne Trenčín, š.p. (16-19)
Javorík, Štefan: Systémy riadenia letovej prevádzky firmy ALES (20-21)
Lasab, Ján; Fillo, Anton: Vojenský opravárenský podnik 015 Nováky (22-25)
Gáfrik, Andrej: HERMES, a.s. (26)
Kaššovic, Ivan: ShPLK BRAMS (27-28)
Kica, Michal; Gáfrik, Andrej: Upravený trenažér PLRK Strela-10M (28-30)
URL : https://www.valka.cz/2000-04-t127064#430157Verze : 0
MOD
Reklama