Main Menu
User Menu

2. taktická skupina

II. taktická skupina "Fatra"

     
Název:
Name:
2. taktická skupina
Originální název:
Original Name:
2. taktická skupina "Fatra"
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.09.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.09.1944-DD.MM.RRRR 1. československá armáda na Slovensku
Dislokace:
Deployed:
10.09.1944-DD.MM.RRRR Brezno

Velitel:
Commander:
10.09.1944-DD.MM.RRRR Širica, Michal (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
sk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/2-takticka-skupina-t57117#490102Verze : 0
MOD
II. Taktická skupina 1. Československej armády na Slovensku


Vznik: 09.09.1944 reorganizáciou 1. ČSA


Nadriadený stupeň:


Zloženie:
Veliteľstvo (Brezno)
...
....


Veliteľ: plukovník Michal ŠiricaII. Taktická skupina Fatra vznikla 9.9. 1944 reorganizáciou 1. Československej armády na Slovensku. Bola najväčším operačno-taktickým zoskupením 1. ČSA na Slovensku. Zabezpečovala najdlhší asi 130 km úsek povstaleckého frontu. Veliteľstvo sídlilo v Brezne.
Dva dni po ofenzíve bojovej skupiny nemeckej brannej moci "Wittenmeyer" bolo nútené veliteľstvo II. TS opustiť Brezno a ustúpiť cez Kozí chrbát - Prašivú - Latiborskú hoľu - Hiadeľ.


Zdroj: https://www.muzeumsnp.sk/
URL : https://www.valka.cz/2-takticka-skupina-t57117#206543Verze : 0
MOD
Složení:
11. - 18. prapor 2.pěšího pluku
2. štábní rota
nahradní pěší prapor
1., 2. a 4. dělostřelecká skupina
cca 16 000 mužů


Kliment, Charles. Slovenská armáda, Praha, 1996. Mustang. ISBN 80-7191-132-1
URL : https://www.valka.cz/2-takticka-skupina-t57117#227266Verze : 0