Main Menu
User Menu

2. prapor pozemního zabezpečení navigace [1957-1963]

2nd Ground Support Navigation Battalion

     
Název:
Name:
2. prapor pozemního zabezpečení navigace
Originální název:
Original Name:
2. prapor pozemního zabezpečení navigace
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1957
Předchůdce:
Predecessor:
2. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1963
Nástupce:
Successor:
2. prapor radiotechnického zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1957-01.09.1963 47. průzkumný letecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.10.1957-01.09.1963 Mladá, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.10.1957-01.09.1963 VÚ 1102 Mladá
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (2. prapor pozemního zabezpečení navigace),
URL : https://www.valka.cz/2-prapor-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1957-1963-t48331#456096Verze : 0
MOD
2. prapor pozemního zabezpečení navigace (2. pr pzn)


Krycí číslo: VÚ 1102


Zřízení: 1.10.1957 - Reorganizací z 2. roty leteckých zabezpečovacích prostředků (LZP)


Dislokace: Mladá


Nadřízené stupně : VLaPVOS (1958 - 1960)
7. armáda PVOS a L (1960 - 1961)
1. samostatný smíšený letecký sbor (1961 - 1962)
10. letecká armáda (1962 - 1963)


Zabezpečovaný letecký pluk: 47. průzkumný letecký pluk


Zrušen: 31.8.1963 - k 1.9.1963 přejmenován na: 2. prapor radiotechnického zabezpečení (RTZ)Zdroj:
www.vojenstvi.cz , ISSN 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/2-prapor-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1957-1963-t48331#188677Verze : 0