2. ponorková brigáda (4. námořní brigáda) Námořních sil Dálného východu [1934-1935]

2nd Submarine Brigade (4th Maritime Brigade) of the Maritime Forces of Far East
2. ponorková brigáda (4. námorná brigáda) Námorných síl Ďalekého východu
2-я бригада подводных лодок (4 Морская бригада) Морских Сил Дальнего Востока
     
Název:
Name:
2. ponorková brigáda (4. námořní brigáda)1) Námořních sil Dálného východu 2nd Submarine Brigade (4th Maritime Brigade)1) of the Maritime Forces of Far East
Originální název:
Original Name:
2-я бригада подводных лодок (4 Морская бригада) Морских Сил Дальнего Востока
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.04.1934
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.01.1935
Nástupce:
Successor:
2. ponorková brigáda Pacifické floty 2nd Submarine Brigade of the Northern Fleet
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.04.1934-DD.01.1935 Námořní síly Dálného východu
DD.04.1934-DD.01.1935 Maritime Forces of Far East
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.1934-DD.01.1935 Zeľting, Arnoľd Ivanovič ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.04.1934-DD.01.1935 Katoličuk, Pavel Ivanovič ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) označenie jednotky uvedené v zátvorke sa používalo z dôvodu utajenia skutočného označenia 1) the unit designation in parentheses was used to keep the actual designation confidential
Zdroje:
Sources:
alerozin.narod.ru
https://military.wikireading.ru/33408
archív autora
URL : https://www.valka.cz/2-ponorkova-brigada-4-namorni-brigada-Namornich-sil-Dalneho-vychodu-1934-1935-t238808#660279 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více