Main Menu
User Menu
Reklama

2. královská bavorská pěší divize [1914-1919]

2. (kgl.bayer.) Infanterie-Division

2. Infanterie-Division (kgl.bayer.)
2. pešia divízia ( kráľovská bavorská)


Sídlo jednotky:


1914 - AugsburgPodriadené jednotky:


3. (kgl.bayer.) Infanterie-Brigade / Augsburg
3. pešia brigáda (kráľovská bavorská) / sídlo: Augsburg


4. (kgl bayer) Infanterie-Brigade / Neu-Ulm
4. pešia brigáda (kráľovská bavorská) /sídlo: Nový Ulm


2.(kgl.bayer.) Kavallerie-Brigade / Augsburg
2. jazdecká brigáda (kráľovská bavorská) / sídlo: Augsburg


2.(kgl bayer) Feldartillerie-Brigade / Augsburg
2. brigáda poľného delostrelectva ( kráľovská bavorská) / sídlo: Augsburg


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Königlich Bayerisches Chevaulegers-Regiment König Nr. 4
Švališersky pluk (kráľovský bavorský) Kráľ č. 4


Königlich BayerischesDivision-Brückentrain-Abteilung 2
Kráľovský bavorský divízny oddiel tylovej stavby mostov ( kráľovský bavorský) č.2


Nadradené stupne:


6. Armee - 6. armáda
I. Armeekorps (kgl.bayer.) – 1. armádny zbor ( kráľovský bavorský)
Velitelia:


1914 –
Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/2-kralovska-bavorska-pesi-divize-1914-1919-t67006#237035Verze : 0
MOD
Reklama