Main Menu
User Menu

1999 / 01

Vojenská história

VOJENSKÁ HISTÓRIA
3, 1999, č.1Obsah čísla:
Segeš, Vladimír: Legislatívno-právny rámec uhorského vojenstva do sklonku 14. storočia (3-19)
Pejs, Oldřich: Polští zajatci z války německo-polské na Slovensku (20-36)
Výboh, Jozef: Zväz brannosti na Slovensku (1945 – 1949) (37-53)
Wcislo, Henryk Julian: Sovietsky vplyv v poľskej armáde v rokoch 1945–1955 (54-67)
Veszprémy, László: Vojensko-historická /vojensko-vedecká/ knižnica – najstaršia knižnica maďarského honvédstva (68-70)
Moravec, Milan: Slovenští školští bratři v Československé armádě na Blízkém východě (71-75)
Halaj, Dušan: Príprava a prvé dni Povstania v Žiline (76-91)
Turza, Peter: Obrnený transportér OT-810 (92-96)
URL : https://www.valka.cz/1999-01-t79424#291631Verze : 0