Main Menu
User Menu

1994 / 09

Historie a plastikové modelářství

HISTORIE A PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ
4, 1994, č. 9Obsah čísla:
Špaček, Jaroslav: AH-1 Cobra, 1. část (2-8)
Zahálka, Jan - Tesař, Petr Aharon: Pfalz D.III/D.IIIa, dokončení (9-13)
???: Italské ultratanky FIAT 2000 model 1917 (14-15)
Šíla, Martin - Bobek, Jan - Kraml, Jaroslav: Jagdverband 44 - Jednotka expertů, dokončení (16-21)
Repka, Ondrej: Hajrá! - Maďarské letectvo v období 2. svetovej vojny, 1. část (22-27)
Pejčoch, Ivo: Miniponorka Schwertwal (28)
Šikula, Branko: Vaříme z plastu, 9. čast, Prevesenie pásov (32)
URL : https://www.valka.cz/1994-09-t79030#290587Verze : 0
MOD