Main Menu
User Menu

18. pěší pluk [1921-1934]

18. Infanterie-Regiment


NĚMECKÁ REPUBLIKA 18. INFANTERIE-REGIMENT
18. PĚŠÍ PLUK
Datum vzniku 01.01.1921
Předchůdce
Datum zániku 01.10.1934
Následovník Pěší pluk Paderborn
Nadřízené velitelství 01.1921-10.1934 Velitelství pěchoty 6. divize
Dislokace 01.1921-10.1934 Paderborn
Velitelé pluku 01.1921-06.1921 Felsch Karel
06.1921-02.1923 Stillfried-Rattonitz Georg hrabě von
02.1923-04.1925 Kloebe Hans
04.1925-10.1926 Rundstedt Gerd von
10.1926-03.1928 Schleinitz Walther svobodný pán von
03.1928-05.1931 Zeitz Hugo
05.1931-10.1933 Schaller-Kalide Hubert
10.1933-10.1934 Reischle Emil
Podřízené oddíly 01.1921-10.1934 Pěší prapor I/18
01.1921-10.1934 Pěší prapor II/18
01.1921-10.1934 Pěší prapor III/18
01.1921-10.1934 Výcvikový prapor pěšího pluku 18
Literatura Tessin, Georg: Deutsche Verbände und Truppen 1919-1933. Boppard am Rhein, Harald Boldt Verlag 1974.
Tessin, Georg: Formationsgeschichte der Wehrmacht 1933-1939. Boppard am Rhein, Harald Boldt Verlag 1959.
URL : https://www.valka.cz/18-pesi-pluk-1921-1934-t60074#216712Verze : 0
MOD