Bitva u Saratogy, 1777

Autor: Pavel Sláma / paulito 🕔︎︎ 👁︎ 11.151

Na podzim roku 1777 Patriotská armáda dvakrát překazila britské snahy v severní části státu New York o oddělení Nové Anglie od zbytku amerických kolonií.


Brigádní generál James Hamilton a jeho prostřední kolona, včetně 62. pluku a Royal Artillery, utrpěli těžké ztráty v krvavém střetu u Freeman's Farm 19. 9. 1777. Jak tažení pokračovalo, měla Burgoynova armáda jen malou šanci dosáhnout Albany, New York

Reklama

O čtyři měsíce dříve generálmajor John Burgoyne opustil Kanadu s velkou armádou. Zamýšlel zasadit smrtelnou ránu povstání kolonií, které začalo 19. 4. 1775. Burgoyneovi muži pochodovali ze svého tábora 17. 10. 1777 ne do bitvy, jako mnohokrát za poslední čtyři měsíce, ale potichu kolem pustých ruin opuštěné pevnosti poblíž Saratogy v New Yorku. Neúspěch Burgoynova ambiciózního plánu stál krále Velké Británie Jiřího III. armádu, kterou si nemohl dovolit ztratit. Vítězství Kontinentální armády generálmajora Horatio Gatese nad Burgoynovou Kanadskou armádou u Saratogy přesvědčilo francouzského krále Ludvíka XVI., aby podpořil Spojené státy, založené minulý rok, proti Britům. Americké vítězství u Saratogy uspíšilo historický posun a posunulo rovnováhu v americké revoluční válce ve prospěch odbojných kolonií. Po odražení americké invaze do britské Kanady se britská strategie zaměřila na New York. Britské dobytí New Yorku v srpnu 1776 jim dalo základnu, ze které mohli ovládat řeku Hudson. Londýn vytvořil nový plán na ukončení povstání během zimy 1776-1777. Plán počítal s tím, že generálporučík Sir William Howe bude postupovat na sever podél Hudsonu z New Yorku, zatímco John Burgoyne bude postupovat na jih od Montrealu. Brigádní generál Barry St. Leger by vedl další síly na východ přes údolí řeky Mohawk. Všechny tři armády by se spojily na Hudsonu u Albany, největším městem ve státě New York. Nová Anglie, která byla centrem opozice vůči britské nadvládě, by byla odříznuta od zbytku amerických kolonií. I když to byl na papíře pěkný plán, tato kampaň byla od začátku chybná díky administrativní chybě v Londýně. Rozkaz měl poslat Howea k pochodu k Hudsonu, aby se spojil s Burgoynem v Albany. Takový rozkaz vyžadoval podpis lorda George Germaina, státního tajemníka pro koloniální záležitosti. Když byl rozkaz sepisován, Germaine, dychtivý odjet z města do svého venkovského sídla, odmítl čekat, něž budou papíry hotové. Ale než aby je poslal k podpisu Germainovi, úředník je jednoduše podal. Guvernér Quebecu Sir Guy Carleton znal plány, stejně jako Burgoyne. Howe také věděl o invazi z Kanady. Ale bez přímého příkazu k plné spolupráci, se Howe zaměřil na svůj vlastní plán rozdrtit povstání obsazením amerického hlavního města Philadelphie a jen málo zvažoval spolupráci s Burgoynem.

14. 6. 1777 zamířila Burgoynova expedice na jih z Montrealu. Generálmajor William Phillips, ačkoli byl důstojníkem dělostřelectva, sloužil jako zástupce velitele. Po ponechání pár stovek vojáků, kteří zůstali v Kanadě, měl Burgoyne 9500 mužů. Jádrem jeho armády bylo 7600 evropských pěších vojáků, z toho 4000 Britů a 3600 takzvaných Hesenských, tedy žoldáků, najatých z malých německých knížectví, a také 500 dělostřelců. Pomocné jednotky tvořilo 600 mužů loajálních francouzsko-kanadských milicí, 500 mužů indiánských spojenců a 300 mužů podpůrného personálu. Burgoynova Kanadská armáda byla rozdělena na tři divize. Brigádní generál Simon Fraser velel Přední divizi, Phillips vedl Pravou divizi se svými dvěma britskými brigádami a generálmajor Friedrich Adolph Riedesel velel Levé divizi, složené z Němců z Brunswicku a Hesse-Hanau. Milice a indiáni byli zformováni mimo tyto tři divize. Burgoynova armáda měla 138 děl od minometů a malých polních kusů až po velké 24liberní. Velké množství dělostřelectva by poskytlo dostatečnou palebnou sílu pro všechny bitvy nebo obléhací operace během kampaně. Mezi Němci byla řada dragounů sloužících pěšmo z důvodu nedostatku koní v Kanadě, i když někteří britští a hesenští pěší důstojníci měli koně. Nedostatek koní bránil britské snaze chránit zásobovací linie po celou dobu expedice. Britové se část cesty přesunuli po vodě. Nalodili se 20. 6. na jižním břehu jezera Champlain. Jezero, které probíhalo od severu k jihu, se táhlo na více než 100 mil od jižního Quebecu do amerických kolonií, rozdělujíce západní Vermont od východního New Yorku. Flotila Lake Champlain Královského námořnictva byla vedená 26dělovou třístěžňovou fregatou Royal George, doprovázenou 200 plavidly s malým ponorem.

I když si byl vědom britské armády pochodující z Kanady na jih, generál George Washington, vrchní velitel Kontinentální armády, byl více znepokojen zprávami o Howeovi v New Yorku. Ze svých omezených zdrojů ušetřil Washington 4000 mužů pro generálmajora Philipa Schuylera, aby drželi Fort Ticonderoga a severní části údolí Hudsonu. 1. 7. Britové přistáli tři míle severně od Fort Ticonderogy. V tu chvíli byli asi 100 mil od Albany a Hudsonu. Americký velitel generálmajor Arthur St. Clair měl posádku 2200 mužů ve Fort Ticonderoga. Daleko na jihu, civilní a vojenští vůdci povstání považovali tuto legendární a masivní kamennou pevnost za „Gibraltar severu,“ a věřili, že to zablokuje každou invazi, pokoušející se projít k jezeru Champlain. Původně postavená Francouzi a přestavěná po dobytí Brity v roce 1758, pevnost ale chátrala. Během minulé zimy rozsekali chladnoucí jednotky Patriotů horní abatis na palivové dříví. Než aby se obětoval posádka, St. Clair opustil pevnost 5. 7., než Britové stačili zablokovat jeho ústup. Britové pronásledovali St. Claira a Fraser napadl zadní voj Kontinentální armády v Hubbardtonu ve Vermontu. Setkal se s tvrdým odporem Američanů, ale vyhrál po příchodu von Riedeselových Němců. Přestože zahnali poražené vlastence, Britové neměli na to, aby je pronásledovali. Carleton nemohl poslat žádné posily Burgoynovi, který tak musel ponechat 1000 mužů, aby držel Ticonderogu a chránit své prodlužující se zásobovací trasy. Zásobování armády povozy a čluny se ukázalo jako náročné a únavné, ale drsné a řídce osídlené oblasti podél trasy jejich pochodu jednoduše nemohly poskytnout dostatek jídla pro armádu. Burgoyne rozdělil své síly na dvě části. Jeden kontingent cestoval po jezeře George loděmi, kde bylo možné převézt 30 mil vodní cestou zásoby a těžké dělostřelectvo, ale za cenu dlouhého transportu drsnou krajinou před a po projetí jezerem. Bez dostatku plavidel, která by přepravila všechny jeho jednotky, se musel zbytek jeho sil přesunout po souši, východně od jezera George. Armáda se měla znovu spojit poblíž Fort Edward. Tento starý francouzský a indiánský válečný post byl na Hudsonu, tři míle pod ohybem, kde se řeka stočila k jihu. V té době se stal domovem pro Schuylerovy jednotky. Schuyler věděl, že Britové musí postupovat po jediné cestě obklopené lesy a bažinami. Vedeni Tadeuszem Kosciuszkem, polským vojenským inženýrem, stovky vojáků pálilo mosty, blokovali silnice padlými stromy a zaplavovali vozovku tam, kde to bylo možné. Kromě toho, že blokovali trasu britského postupu, Patrioti také ničili úrodu a brali dobytek. Schuyler doufal v posily. St. Clair se k němu ze severu připojil 14. 7. Od Washingtonovy armády přišli generálmajoři Benjamin Lincoln a Benedict Arnold. Schuyler poslal Lincolna do Vermontu. Burgoyne, jak Američané doufali, musel podstoupit pomalý a vyčerpávající postup. Na dva týdny červenokabátníci zastavili ve Skenesborough, aby počkali na vozy, než se vydali k Fort Edward.

 
Generálmajor John Burgoyne (vlevo), velitel Kanadské armády u Saratogy a generálmajor Horatio Gates, velitel Severního oddělení Kontinentální armády

Pár mil na západ dosáhli 28. 7. Britové Fort George na jižním konci jezera George. Burgoyne připojil ke koloně 150 námořníků z plavidel na jezeře Champlain hlavně proto, že námořníci uměli řídit čluny na vnitrozemských vodních cestách. Poručík John Schank velel námořnímu kontingentu. Schankovi pomáhal 20letý lodník Edward Pellew, veterán z bitvy na jezeře Champlain minulý rok. Pellew pokračoval ke kariéře fregatního kapitána a admirála za napoleonských válek. Jednoho den po přistání ve Fort George došla Burgoynova kolona do Fort Edward. Podél cesta za sebou zanechali většinu děl, ale měli jich ještě více než tři desítky kusů. Špatné zprávy dorazily 3. 8. Howe se nepohnul, aby podpořil invazi z Kanady a odplul k útoku na Philadelphii. Nechal generálporučíka sira Henryho Clintona s dostatkem vojáků k udržení New Yorku, ale ne dost na velkou výpravu do vnitrozemí. St. Leger, třetí kolona britské expedice, se také nikdy nespojil s Burgoynem. Zastavil se a obléhal 750člennou americkou posádku, držící Fort Stanwix, asi 100 mil západně od Fort Edward. Schuyler mohl nasadit Arnolda a 700 mužů, aby vyprostili Fort Stanwix. Arnoldův přístup, spolu s pečlivým plánováním a značně přehnanými pověstmi o velikosti jeho kolony, vystrašily kontingent St. Legerových indiánů. Pokud by splnili své hrozby, že odejdou, byla by pryč polovina britských sil, takže St. Leger obležení zrušil a stáhl se. V naději, že doplní ubývající proviant, poslal Burgoyne podplukovníka Friedricha Bauma 11. 8. s velkým oddílem, aby se zmocnil jídla a koní Kanadské armády. I když to prý byla tajná expedice, bylo všeobecně známo, že Baum má rozkaz vyplenit americký zásobovací sklad v Benningtonu ve Vermontu. Na hranici Vermontu narazil Baum na podstatně větší americké síly pod velením plukovníka Johna Starka, který 16. 8. rozbil Baumův oddíl a Baum byl smrtelně zraněn. Porazili také pomocné síly pod velením podplukovníka Friedricha Breymanna. Schuyler držel svou Kontinentální armádu pohromadě a v průběhu léta zpomaloval britský postup. Úmyslně stáhl posádku z Fort Ticonderoga ve snaze zachránit St. Clairovy muže. Jeho rozhodnutí však rozlobilo netrpělivé politiky, kteří zoufale toužili po rychlém vítězství. Schuyler a St. Clair byli postaveni před válečný soud a vyšetřováni pro údajnou neschopnost.

Washington poslal Gatese, aby převzal Schuylerovo místo velitele na severu. Gates, bývalý důstojník britské armády, byl veterán francouzské a indické války. Po odchodu z armády se usadil ve Virginii a podporoval americkou nezávislost. Jeho pýcha ho přivedla do sporů o jeho postavení. Kongres mu dal velení americké armády, která provedla nerozumnou invazi do Kanady v roce 1775. Než mohl převzít velení, armáda ustoupila do New Yorku a dostala se pod Schuylerovo velení. Sesazen z velení, Gates a jeho spolupracovníci naléhali na Kongres, aby ho dostal zpět. Kongres souhlasil jen proto, aby ho znovu z velení odstranil a předal armádu zpět Schuylerovi. Po frustrujícím létě, zatímco Burgoyne postoupil na jih, Gatesovi přátelé přiměli Kongres, aby Schuylera znovu odvolal. Během několika týdnů poté, co Gates převzal 19. 8. velení, vzrostla síla jeho armády až na 10 000 mužů. Kosciuszko si našel výbornou defenzivní pozici na kopci zvaném Bemis Heights, osm mil jižně od obce Saratoga na západní straně Hudsonu. Shlížela dolů na Hudson a silnici do Albany. Rozlehlé lesy by k tomu Brity donutily soustředit jednotky na úzkou silnici mezi řekou a kopec držený Američany. Gatesovi muži vykopali opevnění do L a osadili ho 22 děly. Burgoyne se několik týdnů pohyboval pomalu, což dovolilo zásobovacím vozům a člunům, aby ho dostihly. Když byl připraven postupovat na Albany, měl na výběr zůstat na východní straně Hudsonu, nebo přejít na západní břeh. Albany bylo na západním břehu řeky, stejně jako Gatesova armáda. Burgoyne zvolil západní cestu. Jeho armáda byla připravena na přechod 11. 9., ale dva dny vydatného deště zdržely armádu na místě až do 13. 9. Aby dostal armádu přes řeku, poručík Schank řídil stavbu pontonového mostu. Ženisté měli za úkol postavit most z řady vojenských člunů, pak na ně položili prkna. V té době už Burgoynova síla klesla na 3800 britských a 2800 německých vojáků. Pomocné síly čítaly 700 loajalistických Američanů, 110 franko-kanadských milicionářů, 150 indiánů, 150 námořníků a 300 obyvatel tábora.


Plukovník Daniel Morgan a jeho střelci hráli klíčovou roli v bojích u Freeman's Farm v září a na Bemis Heights v říjnu. Nejdříve pozdrželi britský útok a poté pálili na Brity z lesa a smrtelně zranili brigádního generála Simona Frasera


Americká lehká pěchota a Morganovi střelci při útoku na britské čelo u Freeman’s Farm

Reklama


Major William Hull a jeho Massachusettský oddíl Kontinentální armády jde do akce u Freeman's Farm

Dostat se do Albany bylo nemožné bez průchodu kolem mnohem větší americké armády, pohodlně usazené v impozantní obranné pozici. Britové postupovali směrem k nepříteli. Předsunuté hlídky bojovaly v malých, hlučných střetech. Poplach byl vyhlášen v noci na 15. 9., když plameny zachvátily stan majora Johna Dyke Aclanda z 20th Foot. Majorův pes převrátil stůl, kde major nechal hořet svíčku a plátěnou stěnu zachvátil oheň. Acland byl těžce popálen při snaze zachránit svoji manželku, Lady Harriet Acland, která mezitím unikla tak, že proklouzla pod zadní stěnou stanu. Burgoynovy tři divize se připravovaly na hlavní útok 19. 9. Riedesel velel Hesenským na levé straně podél říční cesty, Burgoyne velel středu a Fraser vedl pravé křídlo. Fraser měl v britských plánech klíčovou roli. Napravo od továrny Continental byl neopevněný kopec. Kdyby ho Fraserovi vojáci dokázali zajistit, získali by kopec, který byl vyšší než Bemis Heights a britská děla mohla vyhnat Američany z výšin a otevřít cestu do Albany. Gates byl ve svých pohybech opatrný a šetřil životy svých vojáků. Chtěl počkat na Brity, až se dostanou na dosah jeho linií. Díky své připravené obraně a početní převaze mohli Američané očekávat, že britský útok odrazí. Ale Arnold se toužil utkat s Brity na bojišti. I když Gates odmítl vyslat celou armádu do otevřeného prostoru, dovolil Arnoldovi postoupit a napadnout Brity se svojí divizí. Byli to střelci plukovníka Daniela Morgana, kteří se jako první dostali k nepříteli, když zaútočili na Fraserovo pravé křídlo. Střelci zatlačili jednotky francouzských Kanaďanů a indiánů. Jejich pušky měly mnohem větší dostřel a lepší přesnost než muškety s hladkým vývrtem, ale nemohli na ně nasadit bajonet. Také to trvalo mnohem více času, než se nabily. Prapor mušketýrů pod vedením majora Henryho Dearborna měl Morgana doprovázet a chránit jeho střelce. Posíleni svým úspěchem, narazili Morganovi muži na další Fraserovy jednotky. Střelci byli po prvním střetu rozptýleni a daleko před Dearbornovou ochranou. Přemoženi větším počtem britských mušket, byl Morgan zahnán zpět.

Burgoyne a brigádní generál James Hamilton postupovali dopředu a dosáhli farmy Johna Freemana. Jednu míli severně od Bemis Heights měl Freeman farmu pronajatu od Schuylera. Rodina Schuylerů vlastnila půdu v oblasti bojiště po mnoho let a sám Schuyler žil na svém panství pouhých sedm mil na sever od bojiště. Freeman, stejně jako majitel místní krčmy Jotham Bemis, jehož jméno nesl kopec, který držel Gates, byli loajalisté. Arnold shromáždil své jednotky. Fraser byl oddělen od zbytku Britů o několik stovek yardů. Mezerou v britské linii Arnoldovy jednotky zaútočily na Burgoynovy síly ve středu linie. The 21st Foot, část Hamiltonovy 2. brigády, ustoupil a odhalil sousední 62nd Foot americkému útoku. Phillips vedl 20nd Foot do protiúderu na bodáky. Burgoynova armáda balancovala na hranici katastrofy, když Arnold prosil Gatese, aby poslal dopředu více mužů, ale Gates odmítl riskovat další vojáky. Riedesel zachránil střed tím, že vrhnul do boje většinu levého křídla. Němci a čtyři děla se vrhli na Arnoldův bok a zachránili Burgoyna. Bylo už pozdě odpoledne a muži poručíka Digbyho málem vystřelili na blížící se Němce. Spletli si tmavé kabáty německé jednotky s americkými. Příchod noci ukončil boje. Ačkoli Britové Patrioty odrazili, jejich armáda utrpěla dalších 600 mužů ztrát. Naproti tomu ztráty Patriotů činily pouhých 350 mužů.

Den po střetu u Freeman's Farm měl Fraser pocit, že jeho muži jsou příliš vyčerpaní předchozím dnem boje a vyplatí se den odpočinku. Průběh tažení změnil vynalézavý britský kurýr. Ani Howe, ani Clinton nevěděli, kde je Burgoyne. Tato dlouhá mezera v britské komunikaci skončila, když se kurýr vyslaný Clintonem vyhnul americkým hlídkám a dorazil do britského tábora 20. 9. Clintonova zpráva informovala Burgoyna, že zamýšlí zaútočit na Fort Montgomery, což bylo 100 mil jižně od Saratogy. Potěšen vyhlídkou na Clintonovu pomoc, Burgoyne poslal kurýra zpět se zprávou, kde prosil Clintona, aby zahájil diverzní útok a přinutil Gatese, aby odeslal část své armády. Mezitím Burgoyne zastavil další útok na Gatese. Svou pozici plánoval udržet do 12. 10. v naději, že Clintonovy manévry změní příznivě jeho situaci. Burgoyneův hlavní tábor měl poměrně silnou pozici, ale jeho pravé křídlo bylo zranitelné. Britové rychle postavili dvě nové pevnůstky. Reduta Balcarres, která byla větší, byla postavena ze dřeva a zeminy a určena pro osm děl. Její stěny zahrnovaly dům a stodolu Johna Freemana. Napravo od britské obrany stála menší Breymannova reduta. Stěny byly ze zeminy a kolejnic. Dělilo je 400 yardů. Mezi pevnůstkami bylo ve dvou opevněných srubech 100 franko-kanadských milicionářů.


Brigádní generál Benedict Arnold, na koni, vede brigádu v útoku proti Breymannově redutě v bitvě o Bemis’ Heights 7. 10. Němci tvrdě bránili svoji redutu, ale byli převálcováni

Přestože boje nebyly nějakou dobu obnoveny, byli Američané zaneprázdněni. Jednoho dne po bitvě jednotky operující daleko vzadu zajaly britskou flotilu na jezeře George. I když obléhání Fort Ticonderoga nebylo zahájeno, ohrozilo to Burgoynovu potenciální únikovou cestu a ještě víc ho to izolovalo. Morálka v britském táboře klesala. Daleko od pravděpodobné pomoci rychle spotřebovávali své zásoby jídla a měli malou vyhlídku na jejich doplnění. Zranění muži v péči zdravotnického personálu až příliš často umírali. Silný noční déšť spláchl půdu a písek z mnoha narychlo vykopaných mělkých hrobů a Britové museli hledět na mrtvá těla, vystavená slunci. Noc co noc děsivé vytí vlků, které přilákaly na bojiště mrtvoly v jejich mělkých hrobech, udrželo i ty nejvyčerpanější muže vzhůru. Gatesovy jednotky měly mnohem vyšší morálku. Tábory běžela pověst, že byl Burgoyne zabit. Arnold a Gates byli dále rivalové v hádkách o velení. Po boji 19. 9. jejich hádka eskalovala. Gates zbavil Arnolda velení.

Začátkem října čekali Burgoynovi vojáci na další krok svého velitele. Ústup by pro ně znamenal obtížnou a riskantní cestu. Všeobecný ústup by umožnil Gatesovi, aby poslal několik tisíc mužů k posílení hlavní Washingtonovy armády. 3. 10. Britové snížili příděly svých vojáků. Burgoyne uspořádal 4. 10. válečnou poradu. Navrhl plán ponechat 800 mužů k hlídání zásob a poslat zbytek armády, aby obešel americké levé křídlo. Phillips, Riedesel i Fraser shledali plán příliš riskantním. Burgoyne tedy navrhl druhý, flexibilnější plán, který vyžadoval k útoku pouze 1500 mužů. Pokud by byl odražen, mohl být útok vydáván za průzkum. Pokud by Britové měli štěstí, mohli obsadit kopec napravo od Bemis Heights a vytlačit Američany z cesty. V poledne 7. 10. shromáždil Burgoyne 1500 mužů s 10 děly a vyvedl je ven z tábora. Fraser vedl předvoj sestávající z 24th Foot a Alexander Lindsay, hrabě z Balcarresu, prapor lehké pěchoty. Byl sledován Riedeselem s německým oddílem a praporem granátníků pod velením majora Aclanda, který se vrátil do služby poté, co se zotavil ze zranění, která utrpěl při požáru ve svém stanu. Američané drželi post na farmě Joshua Barbera, která se nacházela půl míle jihozápadně od britských pevnůstek. Spěchali zpět, aby hlásili postup britských sil. Podplukovník James Wilkinson, který sloužil jako zástupující generáladjutant v Gatesově štábu, šel vpřed, aby pozoroval postup nepřítele. Fraser nasadil jednotky lorda Balcarrese na pravém křídle. Lehká pěchota byla nasazena v lese západně od středu. 24th Foot a Němci drželi střed, granátníci levé křídlo. Burgoyne, Phillips a Reidesel seděli na střeše Barberovy chaty s dalekohledy, ale viděli jen hranici lesa. Wilkinson ohlásil pozici nepřítele Gatesovi a varoval ho, že se Britové pokusí o útok na americké levé křídlo. Gates poslal Morgana se střelci, které podporoval Dearborn. Brigádní generál Enoch Poor a brigádní generál Ebenezer Learned následovali se svými brigádami. Morgan udeřil na Brity jako první. Někteří Fraserovi ostrostřelci a indiáni Morgana dočasně zpomalili. Mezitím se Poor postavil granátníkům. Aclandovi muži zakolísali po mohutné salvě Poorovy brigády, která zabila řadu mužů a Acland dostal zásah do obou nohou. Američané překvapili granátníky útokem na bajonety a zahnali je zpět.


Burgoyne doufal, že obsadí kopec napravo od Bemis Heights 7. 10., ale Američané zatlačili jeho armádu zpět k redutám

Reklama

 
Brigádní generál Benedict Arnold a brigádní generál Simon Fraser

Learnedův útok proti 24th Foot a německým jednotkám zpomalila dvojice německých 6liberních kanónů. Ačkoliv Arnold neměl žádné oficiální velení, objevil se na bojišti a poslal tři Learnedovy pluky k útoku na nepřátelskou linii. Nějakou dobu postupovali jen pomalu. Napravo od 24th Foot odřízli Morganovi střelci Balcarresovy muže. Fraser, znepokojen touto hrozbou, přijel, aby povzbudil lehkou pěchotu. Kulka z pušky se mu zaryla do žaludku a on upadl smrtelně zraněn. Fraserův pád šokoval Brity a Němce. V obavách z možného zhroucení linie nařídil Burgoyne svým mužům, aby ustoupili zpět do redut. Když červenokabátníci spěchali do svých polních opevnění, Poorova brigáda se zaměřila na obsazení Balcarresovy reduty ze severu, přičemž Američané utrpěli těžké ztráty. I když padla i další menší opevněná postavení, hlavní pevnůstky s dělostřelectvem a silnými zdmi se udržely. Arnold a další důstojníci podporovali útok na Balcarresovu redutu, ale Britové se drželi. Kousek vpravo se však dalším cílem stala Breymannova reduta, kterou držel podplukovník Heinrich von Breymann a 200 jeho mužů. Arnold jel před svými muži, aby je vedl do útoku. Generál byl střelen do levé nohy, ale jeho muži se dostali přes hradby a vpadli do reduty, ovládané Němci. Breymann byl pobouřen selháním svých mužů při zastavení Arnoldovo útoku. Šavlí ve slepém vzteku rozsekal čtyři své muže, než ho zastřelil britský voják. Obsazení Breymannovy reduty ohrozilo celou britskou armádu. Burgoyne nařídil, aby byla znovu dobyta, ale ukázalo se, že to není možné. Boj zastavila až tma. Britové utrpěli dalších 700 mužů ztrát. Na rozdíl od toho Američané ztratili jen 150 mužů, z nichž většina padla při útoku na redutu Balcarres.

Spolu se ztrátou Breymannovy reduty to způsobilo Burgoynovo rozhodnutí stáhnout se směrem k Ticonderoze. Část vojáků udržovala táborové ohně a zbytek sklíčených červenokabátníků opustil v noci tábor. Shromáždili se poblíž Hudsonu. Pod palbou odstřelovačů a děl strávila Burgoynova armáda 8. 10. poblíž řeky, připravují se na stažení. Fraser zemřel na zranění ráno. Po pohřbu, v noci z 8. na 9.10., Britové vypochodovali z tábora a zamířili na sever. Burgoyne zamýšlel překročit Hudson, ale ráno 9. 10. odhalil, že americké jednotky blokují zamýšlený přechod. Britové nemohli dělat nic jiného, ​​než se držet dál na západním břehu řeky. Spustil se déšť a vše zapadalo hluboko do bahnité země. Pochod se zpomalil, až se červenokabátníci utábořili poblíž Saratogy a obsadili Schuylerovu farmu. Jednotky Kontinentální armády se přiblížily a Britové se zakopali. Brity obtěžovala palba z mušket a děl, ale ostřelování nepřerostlo v další bitvu. Oslaben a obklíčen, požádal Burgoyne 13. 10. o podmínky kapitulace. Gates požadoval bezpodmínečnou kapitulaci, ale po několika jednáních přijal Burgoynovu nabídku. Podmínky kapitulace byly docela mírné a zahrnovaly ustanovení, že se britští vojáci vrátí do Anglie a nebudou znovu bojovat ve válce.

Poté se Burgoyne dozvěděl, že Clinton dobyl americkou základnu ve West Pointu na Hudsonu. Burgoynovy naděje opět stouply a pokusil se zastavit provedení dohody. Pomoc ale nikdy nepřišla. Burgoyne se nakonec vzdal a 16. 10. podepsal potřebné dokumenty v Saratoze. Britské a německé jednotky odpochodovaly, aby odevzdaly své muškety poblíž Hudsonu ve Fort Hardy. Odzbrojení červenokabátníci pak pochodovali zpět mezi dvěma dlouhými řadami amerických vojáků a milice. Články Saratožské úmluvy kapitulace se vztahovaly na 3400 Britů, 2500 Hesenských a 600 žen a dětí, které byly v táboře. Šest ze zajatých důstojníků bylo také členy britského parlamentu. Američané dovolili odjet také francouzským Kanaďanům a americkým loyalistům, stejně jako námořníkům z Royal Navy. Americké síly se zmocnili se 37 děl a moždířů, 4647 mušket, 72 000 nábojů a hromady další vybavení. Burgoyne nabídl Gatesovi svůj meč, který ho odmítl převzít. Po důstojném obřadu kapitulace, následoval dlouhý pochod 5900 vojáků do Cambridge v Massachusetts. Zatímco vojáci poražené armády čekali na cestu do Anglie, rozzlobení delegáti Kontinentálního kongresu se pokoušeli zrušit to, co zapálení patrioti považovali za příliš mírnou dohodu. Nakonec prohlásili, že vězně nepropustí, dokud Londýn podmínky neratifikuje. Britská koruna odmítla vstoupit do jednání s Patrioty, které považovala za vzbouřence. Burgoyne a několik důstojníků byli podmínečně propuštěni a odjeli do Anglie, ale většina zajatců zůstala pod dozorem. Mnoho stovek vojáků uprchlo a v zajetí jich zůstalo méně než 1000 počátkem roku 1781. Poslední byli propuštěni teprve v roce 1783, po skončení bojů díky Pařížské smlouvě. Saratoga znamenala nejvyšší bod kariéry Benedicta Arnolda. Byl schopný a prokázal skvělou odvahu v obou bitvách o Saratogu, ale jeho hrdost a ctižádost odsoudily jeho kariéru k záhubě. Nesnášel velení ostatních důstojníků, včetně některých neschopných. Žárlivost spolu s lákadlem peněz ho přivedla ke spolupráci s Brity. Nejprve Arnold prodával vojenská tajemství, ale pak vypracoval spiknutí k předání pevnosti West Point Britům. Spiknutí se v roce 1790 nezdařilo, ale Arnold utekl k Britům a dostal hodnost brigádního generála. Byla to malá odměna za to, že se proměnil z amerického hrdiny v archetyp zrádce.


Burgoyne kapituluje Gatesovi a americkým důstojníkům, jedním z nich je Daniel Morgan v bílé košili

Zdroj:
Military Heritage, Fall 2022

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více