Main Menu
User Menu

16. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

16. Feldartillerie -Brigade

16.Feldartillerie-Brigade
16. brigáda poľného delostrelectva

Sídlo jednotky:1914 - Trevir

Podriadené jednotky:
2. Rheinisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.23
Pluk poľného delostrelectva (2. porýnsky) č. 23


Triersches Feld-Artillerie-Regiment Nr.44
Pluk poľného delostrelectva( trevírsky) č. 44


Nadradené stupne:


1914
4. Armee - 4. armáda
VIII. Armee-Korps - VIII. armádny zbor
16.Division - 1. divíziaVeliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/16-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65213#232267Verze : 0
MOD