Main Menu
User Menu
Reklama

15. pěší divize [1914-1919]

15. Infanterie-Division

15. Infanterie-Division
15. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 - CölnPodriadené jednotky:


29. Infanterie-Brigade / Aachen
29. pešia brigáda / sídlo: Cáchy


80. Infanterie-Brigade / Bonn
80. pešia brigáda /sídlo: Bonn


15.Kavallerie-Brigade / Cöln
15. jazdecká brigáda /sídlo: Cöln


15.Feldartillerie-Brigade / Cöln
15. brigáda poľného delostrelectva / sídlo : Cöln


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Rheinisches Kürassier-Regiment Graf Gessler Nr. 8
Kyrysnícky pluk grófa Gesslera (porýnsky) č. 8


Division-Brückentrain-Abteilung 15
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 15

Nadradené stupne:4. Armee - 4. armáda
VIII. Armeekorps – 8. armádny zbor
Velitelia:1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/15-pesi-divize-1914-1919-t66421#235130Verze : 0
MOD
Reklama