Vliv židovské diaspory v USA na americkou zahraniční politiku vůči izraelsko-palestinskému konfliktu

Autor: Kateřina Faltejsková 🕔︎︎ 👁︎ 10.258

Zdroje

Knižní zdroje

ARURI, Naseer H. Dishonest broker: The U. S. Role in Israel and Palestine. South End Press: Cambridge MA, 2003. 265 s. ISBN 0 -89608-688-7.

BARNAVI, Eli. Atlas univerzálních dějin židovského národa: od časů biblických praotců do současnosti. Praha: Victoria Publishing; Paris: Hachette, 1995. 299 s. ISBN 80-7187-013-7.

BROŽ, Ivan: Arabsko-izraelské války. Praha: Epocha, c2005. 358 s. ISBN 80-86328-91-0.

CAMUS, Jean-Yves; DERCZANSKY, Annie-Paule. Svět Židů. Vyd. 1. [Praha]: Levné knihy, 2008. 64 s. ISBN 978-80-7309-501-7.

CLINTON, Bill. Můj život. V Praze: Ikar, 2004. 1102 s. ISBN 80-249-0474-8.

ČAPKA, František. Vznik a vývoj izraelského státu. Brno: CERM, 1994. 28 s. ISBN 80-901663-9-3.

ČEJKA, Marek. Izrael a Palestina: minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. Brno: Centrum strategických studií, 2005. 305 s. ISBN 80-903333-9-7.

HINDLSOVÁ, Lucie. Dlouhá cesta k míru: (Bill Clinton a Blízký východ). Praha: Professional Publishing, 2004. 159 s. ISBN 80 -86419-72-X.

JOHNSON, Paul. Dějiny židovského národa. Praha: Rozmluvy, 1995. 591 s. ISBN 80-85336-31-6.

SACHAR, H. M. Dějiny státu Izrael. Praha: Regia: Goldstein & Goldstein, 1999. 767 s. ISBN 80-902484-4-6.

SHAIN, Y.; BARTH, A.: Diasporas and International Relations Theory. International Organization Foundation. Vol. 57. Č. 3. 2003. s. 449 – 479.

VERTOVEC, S.; COHEN, R. Migration, Diasporas and Transnationalism. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar, c1999. 663 s. ISBN 1-85898-869-1.
Internetové zdroje

AIPAC. The American Israel Public Affairs Committee. [online]. [cit. 2011-04-07]. Dostupný z WWW: https://www.aipac.org/about_AIPAC/default.asp>.

AJC. American Jewish Committee. [online]. [cit. 2011-04-08]. Dostupný z WWW: https://www.ajc.org/site/c.ijITI2PHKoG/b.789093/k.124/Who_We_Are.htm>.

BARD, M. The Israeli and Arab Lobbies. Jewish Virtual Library [online]. [cit. 2011-03-23]. Dostupný z WWW: https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/lobby.html>.

BEININ, J. Money, Media and Policy Consensus: The Washington Institute for Near East Policy. Middle East Report. No. 180, Power, Mass Media and the Middle East. Jan. – Feb., 1993. s. 10-15. [cit. 2011-04-08]. Dostupný z WWW: https://www.jstor.org/stable/3013225>.

CLIFFORD, James: Diasporas. Cultural Antropology. Vol. 9. Č. 3. Srpen 1994. s. 302-338. [cit. 2011-03-13]. Dostupný z WWW: https://wayneandwax.com/pdfs/clifford_diasporas.pdf>.

Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations. [online]. [cit. 2011-04-07]. Dostupný z WWW: https://conferenceofpresidents.org/content.asp?id=52>.

ČEJKA, Marek. Role Spojených států amerických na Blízkém východě: minulost a současnost. Global Politics. [online]. 5. 3. 2002 [cit. 2011-04-26]. Dostupný z WWW: https://www.globalpolitics.cz/clanky/osn-blizky-vychod>.

DOGRU, Avni. Obama`s failing middle east policy. Open Democracy. [online]. 2. 9. 2009 [cit. 2011-04-23]. Dostupný z WWW: https://www.opendemocracy.net/avni-dogru/obama's-failing-middle-east- policy>.

EDSALL, T. B.; MOORE, M. Pro-Israel Lobby Has Strong Voice. AIPAC Is Embroiled in Investigation of Pentagon Leaks. Washington Post. [online]. 5. 9. 2004 [cit. 2011-04-26]. Dostupný z WWW: https://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A62438-2004Sep4?language=pri nter>.

FINDLEY, P. Congress and the Pro-Israel Lobby. Journal of Palestine Studies. Vol. 15, No. 1, Autumn, 1985. s. 104-113. [cit. 2011-03-25]. Dostupný z WWW: https://www.jstor.org/pss/2536579>.

FULLILOVE, Michael. Diasporas and the international system. Lowy Institute for International Policy, 2008. 195 s. ISBN 9781921004339. [cit. 2011-02-25]. Dostupný z WWW: https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Diasporas_and_the_international_system. pdf>.

GHAREEB, E., et al. The American Media and the Palestine Problem. Journal of Palestine Studies. Vol. 5, No. 1/2, Autumn, 1975. s. 127-149. [cit. 2011-03-25]. Dostupný z WWW: https://www.jstor.org/stable/2535687>.

IPS Right Web. Washington Institute for Near East Policy. [online]. September 10, 2009. [cit. 2011-04-08]. Dostupný z WWW: https://www.rightweb.irc-online.org/profile/Washington_Institute_for_Near_East_Policy>.

J Street. The political home for pro-Israel, pro-peace Americans. [online]. [cit. 2011-04-13]. Dostupný z WWW: https://jstreet.org/about>.

LOBE, Jim. New jewish organisation for the Israeli-Palestinian conflict. NoticiasFinancieras. [online]. 16. 4. 2008 [cit. 2011-04-13]. Dostupný z WWW: https://search.proquest.com/docview/466710457>.

MEARSHEIMER, J. J.; WALT S. M. The Israel Lobby and U. S. Foreign Policy. March 2006 [cit. 2011-03-15]. Dostupný z WWW:.

North American Jewish Databank. World Jewish Population, 2010. Number 2. 77 s. [cit. 2011-03-01]. Dostupný z WWW: https://www.jewishdatabank.org/Reports/World_Jewish_Population_2010.pdf>.

PEAR, R.; BERKE, R. L. Pro-Israel group exerts quiet might as it rallies supporters in Congress. The New York Times.[online]. 7. 7. 1987 [cit. 2011-03-25]. Dostupný z WWW: https://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9B0DE2D9153BF934A35754 C0A961948260&sec=&spon=&pagewanted=print>.

PLITNICK, Mitchell. Honest Brokers? US Presidents and the Middle East. Global Dialogue Volume 8. Number 3-4. [online]. Summer/Autumn 2006 [cit. 2011-04-26]. Dostupný z WWW: https://www.worlddialogue.org/content.php?id=391>.

PLITNICK, M.; TOENSING, C. „The Israel Lobby“ in Perspective. Middle East Report. No. 243. Summer 2007. [cit. 2011-04-26]. Dostupný z WWW: https://www.jstor.org/stable/25164790>.

RUDENEH, O. A. The Jewish Factor in US Politics. Journal of Palestine Studies. Vol. 1. No. 4, Summer, 1972. s. 92-107. [cit. 2011-03-26]. Dostupný z WWW: https://www.jstor.org/pss/2535665>.

SPENCEROVÁ, Tereza. Nová židovská lobby. Literárky v síti. [online]. 29. 9. 2009 [cit. 2011-04-23]. Dostupný z WWW: https://www.literarky.cz/svet/amerika/1400-nova-idovska-lobby>.

STORK, J.; FLANDERS, L. Power Structure of the American Media. Middle East Report. No. 180, Jan. – Feb., 1993. s. 2-7. [cit. 2011-03-26]. Dostupný z WWW: https://www.jstor.org/stable/3013223>.

The Economist. Barak Obama`s Middle East policy: From Oslo to Benghazi. A Nobel prizewinner`s voyage of discovery. [online]. 24. 3. 2011 [cit. 2011-04-23]. Dostupný z WWW: https://www.economist.com/node/18442109>.

The Washington Institute for Near East Policy. [online]. [cit. 2011-04-07]. Dostupný z WWW: https://washingtoninstitute.org/templateI01.php>.

WINDMUELLER, S. Are American Jews Becoming Republican? Insights into Jewish Political Behavior. Jerusalem Center for Public Affairs [online]. 15. 12. 2003 [cit. 2011-03-25]. Dostupný z WWW: https://www.jcpa.org/jl/vp509.htm>.

ZUNES, Stephen. Barack Obama on the Middle East. Foreign Policy in Focus. [online]. 10. 1. 2008 [cit. 2011-04-23]. Dostupný z WWW: https://www.fpif.org/articles/barack_obama_on_the_middle_east>.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více