Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století

Autor : 🕔14.12.2011 📕3.700

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století
 2. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: Úvod
 3. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 2. Období let 1930 – 1933
 4. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 3. Období let 1934 – 1937
 5. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 4. Období let 1938 – 1939
 6. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 5. Analytický rozbor
 7. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 6. Závěr
 8. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 7. Seznam literatury

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 0,- Kč
♡ Chci přispět

Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta

Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století

 

Autor: Bc. Martin Knotek
Vedoucí práce: Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Praha 2011


1 Úvod

2 Období let 1930 – 1933

2.1 Situace v Sovětském svazu v letech 1930 – 1933

1.1.1 Politické a sociální poměry v zemi

2.1.1.1 Proces kolektivizace a dekulakizace

2.1.1 Hospodářské podmínky v zemi

2.1.1.2 Proces industrializace

2.1.1.3 Sovětský svaz a mezinárodní obchod

2.1.1.4 Bankovní sektor

3.1.1 Diplomatické předpoklady v zemi

2.2 Situace ve Velké Británii v letech 1930 – 1933

4.1.1 Politické a sociální poměry v zemi

5.1.1 Hospodářské podmínky v zemi

2.2.1.1 Nezaměstnanost a průmyslová výroba

2.2.1.2 Velká Británie a mezinárodní obchod

2.2.1.3 Bankovní sektor

6.1.1 Diplomatické předpoklady v zemi

2.3 Vzájemné vztahy Sovětského svazu a Velké Británie v letech 1930 – 1933

2.4 Shrnutí informací pro období let 1930 – 1933

7.1.1 Politické a sociální poměry v obou zemích

8.1.1 Hospodářské podmínky v obou zemích

3 Období let 1934 – 1937

3.1 Situace v Sovětském svazu v letech 1934 – 1937

9.1.1 Politické a sociální poměry v zemi

3.1.1.1 Boj s nepřáteli vlasti

10.1.1 Hospodářské podmínky v zemi

3.1.1.2 Průmyslová a zemědělská oblast národního hospodářství

3.1.1.3 Sovětský svaz a mezinárodní obchod

11.1.1 Diplomatické předpoklady v zemi

3.2 Situace ve Velké Británii v letech 1934 – 1937

12.1.1 Politické a sociální poměry v zemi

13.1.1 Hospodářské podmínky v zemi

3.2.1.1 Nezaměstnanost a průmyslová výroba

3.2.1.2 Velká Británie a mezinárodní obchod

14.1.1 Diplomatické předpoklady v zemi

3.3 Vzájemné vztahy Sovětského svazu a Velké Británie v letech 1934 – 1937

3.4 Shrnutí informací pro období let 1934 – 1937

15.1.1 Politické a sociální poměry v obou zemích

16.1.1 Hospodářské podmínky v obou zemích

4 Období let 1938 – 1939

4.1 Situace v Sovětském svazu v letech 1938 – 1939

17.1.1 Politické a sociální poměry v zemi

18.1.1 Hospodářské podmínky v zemi

19.1.1 Diplomatické předpoklady v zemi

4.2 Situace ve Velké Británii v letech 1938 – 1939

20.1.1 Politické a sociální poměry v zemi

21.1.1 Hospodářské podmínky v zemi

22.1.1 Diplomatické předpoklady v zemi

4.3 Vzájemné vztahy Sovětského svazu a Velké Británie v letech 1938 – 1939

4.4 Shrnutí informací pro období let 1938 – 1939

23.1.1 Politické a sociální poměry v obou zemích

24.1.1 Hospodářské podmínky v obou zemích

5 Analytický rozbor

5.1 Institucionální ekonomie

5.2 Více kriteriální analýza

25.1.1 Politické a sociální poměry 1930 – 1933

26.1.1 Hospodářské podmínky 1930 – 1933

27.1.1 Diplomatické předpoklady 1930 – 1933

28.1.1 Politické a sociální poměry 1934 – 1937

29.1.1 Hospodářské podmínky 1934 – 1937

30.1.1 Diplomatické předpoklady 1934 – 1937

31.1.1 Politické a sociální poměry 1938 – 1939

32.1.1 Hospodářské podmínky 1938 – 1939

33.1.1 Diplomatické předpoklady 1938 – 1939

5.3 Výsledky zjištěných vah kritérií v obou zemích v letech 1930 – 1939

6 Závěr

7 Použité prameny a odborná literatura

7.1 Prameny

34.1.1 Vydané

35.1.1 Nevydané

7.2 Odborná literatura

7.3 Odborné časopisecké studie

7.4 Internetové zdroje

Seriál

 1. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století
 2. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: Úvod
 3. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 2. Období let 1930 – 1933
 4. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 3. Období let 1934 – 1937
 5. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 4. Období let 1938 – 1939
 6. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 5. Analytický rozbor
 7. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 6. Závěr
 8. Sovětsko – britské hospodářské, politické a diplomatické vztahy ve třicátých letech 20. století: 7. Seznam literatury

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔14.12.2011 📕3.700

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře