Bezpečnostní strategie EU a USA a jejich aktualizace do konce roku 2008: Zdroje

Autor: Bc. Miroslav Benáček 🕔︎︎ 👁︎ 15.749
Literatura:

Biscop, S. (2006) Strategy or Stratagem? The European Security Strategy in Perspective, Brussels: Royal Institute for International Relations.

Biscop, S. (2005) The ESS and the Neighbourhood Policy: a New Starting Point for a Euro-Mediterranean Security Partnership?, Brussels: Royal Institute for International Relations.

Biscop, S. (2006), The International Security Engagement of the EU – Courage and Capabilities for a „More Active“ EU. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung.

Dannreuther, R. (2008) „The European Security Strategy´s Regional Objective: The Neighbourhood Policy“ ve The EU and the European Security Strategy: Forging a Global Europe, Biscop, S., Andersson, J.J. (ed.), Milton Park: Routledge, str. 62-80.

De Vasconcelos, Á. (ed.) (2009), The European Security Strategy 2003-2008 – Building on Common Interests, Paris: European Union Institute for Security Studies.

Dubský, Z. (2006) Bezpečnostní a politická dimenze integračního procesu: SZBP EU, Praha: Oeconomica.

Eichler, J. (2004) Bezpečnostní strategie USA a EU – shoda i rozdíly v časopisu Vojenské rozhledy, ročník 13 (45), číslo 4.

Eichler, J. (2008) Evropská bezpečnostní strategie (ESS 2003) a její srovnání se strategickou koncepcí NATO (1999) a National Security Strategy USA (NSS 2002), Praha: Ústav mezinárodních vztahů.

Eichler, J. (2004) Mezinárodní bezpečnostní vztahy, Praha: VŠE.

Ellis, J.D. (2003) The Best Defense: Counterproliferation and U.S. National Security, Washington D.C.: The Washington Quarterly.

Gowan, R. (2008) „The European Security Strategy´s Global Objective: Effective Multilateralism“ ve The EU and the European Security Strategy: Forging a Global Europe, Biscop, S., Andersson, J.J. (ed.), Milton Park: Routledge, str. 42-61.

Grevi, G. (2004) No Strategy Without Politics, Brussels: European Policy Centre.

Howorth, J. (2008) „The European Security Strategy and Military Capacity“ ve The EU and the European Security Strategy: Forging a Global Europe, Biscop, S., Andersson, J.J. (ed.), Milton Park: Routledge, str. 81-102.

Veselá, V. (2006) Zahraniční politika G.W. Bushe, Diplomová práce – VŠE Praha.

Williams, C. (2006) Beyond Preemption and Preventive War, Muscatine: The Stanley Foundation.

Woodward, B. (2003) Bushova válka, Praha: BB Art.
Dokumenty:

European Security Strategy: A Secure Europe in a Better World (2003), Brussels.

National Security Strategy of the United States of America (2002), Washington D.C.: U.S. Department of State.

National Security Strategy of the United States of America (2006), Washington D.C.: U.S. Department of State.

Zpráva o provádění Evropské bezpečnostní strategie (2008), Brusel.
Internetové zdroje:

EUROPA – Oficiální webová stránka Evropské unie (www.europa.eu), přístup 21.4.2009, http://europa.eu/scadplus/glossary/petersberg_tasks_en.htm.

European Neighbourhood Policy – Oficiální webová stránka Evropské komise (ec.europa.eu), přístup21.4.2009, http://ec.europa.eu/world/enp/partners/index_en.htm.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více