Válka v Bosně a Hercegovině: Seznam zkratek, literatura

Autor: Bc. Alena Holíková 🕔︎︎ 👁︎ 16.775

Seznam zkratek

BiH - Bosna a Hercegovina (oficiální mezinárodní označení státu)

ES - Evropské společenství

Reklama

EU - Evropská unie

HDZ - Chorvatská demokratická unie

HVO - Chorvatská obranná rada

IFOR - Implementation Force

JLA - Jugoslávská lidová armáda

NATO - Severoatlantická aliance

Reklama

OHR - Úřad vysokého představitele

OSN - Organizace spojených národů

PIC - Rada pro implementaci míru

SDA - Strana demokratické akce

SDS - Srbská demokratická strana

SFOR - Stabilisation Force

SFRJ - Socialistická federativní republika Jugoslávie

Reklama

UNPROFOR - United Nation Protection Force

USA - Spojené státy americké

Seznam použitých zdrojů

Literatura

CLAUSEWITZ, Carl von. O válce : Dílo z pozůstalosti generála Carl von Clausewitze. Z. Sekal. 2. vyd. Brno : Bonus A, 1996. 749 s. ISBN 80-85914-27-1.

HLADKÝ, Ladislav. Bosenská otázka v 19.a 20.století. (s.l.) : (s.n.), 2005. 388 s.

HLADKÝ, Ladislav. Bosna a Hercegovina : Historie nešťastné země. 1. vyd. Brno : Doplněk, 1996. 216 s. ISBN 80-85765-61-6.

KASUM, Damir. Etnický konflikt v Bosně a Hercegovině. In Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. s. 81-110.

LESHAN, Lawrence. Psychologie války : Jak pochopit její tajemnost a šílenost. (s.l.) :Praha (s.n.), BB/art s.r.o. 2004. 191 s.

LOVRENOVIć, Ivan. Bosna a Hercegovina : Krátký přehled kulturní historie. (s.l.) : ISE Praha, 2000. 249 s. ISBN 80-86130-05-3.

TOFFLER, Alvin, TOFFLEROVÁ, Heidi. Válka a antiválka : Jak porozumět dnešnímu globálnímu chaosu. Praha : Dokořán a Argo, 2002. 303 s.

VAĎURA, Vladimír. Teorie etnického konfliktu. In Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. s. 9-44.

VULLIAMY, Ed. Údobí pekla. (s.l.) : (s.n.), 1994. 255 s. ISBN 80-206-0470-7.

WAISOVÁ, Šárka. Úvod do studia mezinárodních vztahů. 1. vyd. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002. 159 s. ISBN 80-86473-16-3.
Elektronické články

FEARON, James D., LAITIN, David D. Ethnicity, Insurgency and Civil War. The American Political Science Review. 2003, vol. 97, no. 1, s. 75-90. Dostupný z WWW: http://www.jstor.org/pss/3118222.

HLADKÝ, Ladislav. Daytonská mírová smlouva a její uvedení do života. Středoevropské politické studie (online). 2006, roč. VIII Dostupný z WWW: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=275 .

KASUM, Damir. Vývoj politického systému Bosny a Hercegoviny po Daytonu a jeho současná podoba. Středoevropské politické studie (online). 2006, roč. VIII, č. Číslo 2-3 Dostupnýz WWW: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=276 .

LIPOVAC, Marijan. Diktátor s lidskou tváří: upříležitosti 110. výročí narození Josipa Broze-Tita. Navýchod. 2002, č. 3, s. 3. Dostupný z WWW: http://www.navychod.cz/?req=article&id=122 .

PETEREK, Jan. Balkán severní a Balkán jižní. Literární noviny. 1.1.2007, č. 49, s. 4. Dostupný z WWW: http://www.literarky.cz/index_o.php?p=clanek&id=4633.

REYNAL-QUEROL, Marta. Ethnicity, Political Systems, and Civil Wars. The Journal of Conflict Resolution. 2002, vol. 46, no. 1, s. 29-54. Dostupný z WWW: http://www.jstor.org/pss/3176238.

SAMBANIS, Nicholas. What Is Civil War. In The Journal of Conflict Resolution. (s.l.) : (s.n.), 2004. s. 814-858. Dostupný z WWW: http://www.jstor.org/pss/4149797.

SMALL, Melvin, J. David, SINGER. Resort to Arms: International and Civil Wars, 18161980. Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 475, s. 178 179.

SMRČKOVÁ, Markéta. Bosna a Hercegovina : etnonáboženská situace a fungování konsociačního modelu. Global politics (online). 2006 Dostupný z WWW: http://www.globalpolitics.cz/clanek/bosna-konsociacni.html .

WOOD, William B. Geographic aspects of genocide : A comparison of Bosnia and Rwanda. Transactions of the Institute of British Geographers. 2001, vol. 26, no. 1, s. 5775. Dostupný z WWW: http://www.jstor.org/pss/623145.
Elektronické stránky

Bosna.cz (online). c2007 (cit. 2009-03-20). Dostupný z WWW: http://www.bosna.cz .

Czech.cz (online). (2009) (cit. 2009-05-02). Dostupný z WWW: http://www.czech.cz/cz/historie/tricetileta-valka.

Encyclopaedia Britannica (online). 2009 (cit. 2009-03-20). Dostupný z WWW: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/721819/law-of-war/52925/Civilwar#ref=ref510849.

Ministerstvo obrany (online). c2004 (cit. 2009-05-22). Dostupný z WWW: http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=3690.

The World Factbook (online). 2009 (cit. 2009-05-20). Dostupný z WWW: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/bk.html.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více